Bakanlığımızca öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla ilçe düzeyinde oluşturulacak öğretmen destek noktaları önemli bir çalışmadır. Öğretmen ve yöneticilerin bu merkezlere gitmeye yönelik kanaatlerinin bilinmesi, çalışmanın yapılandırılması açısından yol gösterici olacaktır. Bu amaçla bir anket düzenlenerek 170 bin üyesi bulunan Eğitimde İyi Örnekler grubunda uygulanmış ayrıca toplamda 400 binin üzerinde üyesi bulunan diğer öğretmen sayfa ve gruplarında da paylaşılmıştır. Ankette “Gerçekten ihtiyacı olan öğretmen ve yöneticiler, ilçelerde oluşturulacak öğretmen destek noktalarına gider mi? “ sorusu sorulmuştur. Anket sonucunda aşağıdaki bulguya ulaşılmıştır.
  1. Ankete katılanların % 51’i mesleki anlamda kendini geliştirmeye ihtiyacı olan yönetici ve öğretmenlerin bu merkezlere gitmeyeceği kanaatini taşımaktadır. Destek noktasına gideceklerine ilişkin kanaat taşıyanlar sadece % 14’tür. Katılımcıların % 35’i ise sadece bazı kişilerin gideceği kanaatindedirler. Bu önemli bir husustur. Merkezler çok iyi hizmet verse bile ihtiyacı olanların buraya gitmemesi durumunda, destek noktası amacına hizmet edemeyecektir.
  2. Anket, toplamda 400 bin civarında üyeden oluşan eğitimci gruplarında yayınlanmasına rağmen çok az sayıda kişi (718) anketi doldurmuştur. Eğitimcilerin öğretmen destek noktalarına karşı son derece ilgisiz oldukları ortaya çıkmaktadır.
ÖNERİLER
  1. Öğretmen Destek Noktalarına gönüllü gidecek olan öğretmenlerin çoğu zaten kendini geliştirmeye çalışan başarılı öğretmenler olacaktır. Oysa bu merkezlerde öncelikle mesleki anlamda yeterlilik sorunu yaşayan öğretmenlerin eksiklikleri giderilmelidir. Bu öğretmenlerin çoğu bu merkezlere gönüllü olarak gitmeyecek kişilerdir. Mesleki gelişim ihtiyacı zorunlu olan öğretmen ve yöneticilerin bu merkezlere gitmesini zorunlu kılacak bir yapı kurgulanmalıdır.
  2. Öğretmen ve yöneticilere Öğretmen Destek Noktaları hakkında yeterli bilgi verilmeli ve buraya ilgileri artırılmalıdır.