2023 Eğitim vizyonu veriye dayalı bir yönetim anlayışı taşıyor. Özellikle okulların geliştirilmesi için verilerin yapay zeka tarafından analiz edilmesi sonucunda idari eylemlere geçilmesi planlanıyor.
Teftiş, öğrenme-öğretme, hizmet içi eğitim gibi bir çok sürecin yapay zeka temelli organize edildiği bir sistem düşüncesi kurgusal anlamda çok iyi görünse de gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir husus var: Verilerin gerçeğe uygun girilip girilmemesi. Bu husus sistemin tamamını etkileyecek hayati bir konu. Çünkü veriye dayalı yönetimde veriler gerçeğe aykırı girilirse yapay zeka tarafından kalan tüm düğmeler yanlış iliklenir.
Somut birkaç örnek vereyim:
Öğretim yılının son iki haftasında öğrenciler okula hiç gelmiyor ama hepsi yoklamada var gösteriliyor.
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına öğrenci devam etmiyor ama sırf kurs kapanmasın diye öğrencilerin devamsızlıkları işlenmiyor. Kursa devam eden öğrenci sayısı olduğundan çok fazla görünüyor.
Seminer döneminde bazı okullarda öğretmenler mesleki çalışma yapmadığı halde yapmış gibi gösteriliyor. Öğretmenler sistemde onlarca konuda eğitim almış görünüyorlar. Aslında ortada eğitim yok.
Eğitim personeli için zorunlu olan uzaktan eğitimlerde, cevaplar internetten bulunup başarılı olunuyor ama eğitim alınmış görülüyor.
Zümre toplantısı bazı okullarda hiç yapılmıyor, bir öğretmen internetten indirdiği toplantı tutanağındaki bilgileri değiştirip diğerlerine imzalatıyor. Sisteme toplantı yapılmış gibi giriş yapılıyor.
Bazı okullarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için BEP toplantısı yapılmıyor sadece öğretmen tek başına program hazırlayıp diğerlerine imzalatıyor, sistemde BEP toplantıları yapılmış, ekip çalışması yürütülmüş gösteriliyor.
Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları çoğu okulda kağıt üzerinde yapılıyor ama gerçekten yapılmış gibi gösteriliyor.
Bazı öğretmenler haftalık ders çizelgesine hiç uymuyor, oyun ve fiziksel etkinlikler dersinde Türkçe dersi yapıp, ders defterine oyun ve fiziksel etkinlikler yapılmış gibi yazıyor.
Bir öğretmen, okulda yapılması gereken ders kitabındaki etkinliklerin tamamını ev ödevi veriyor ama sınıfta işlemiş gibi görünüyor.
Bir öğretmen sınav sorularını kolay sorduğu için tüm öğrenciler derste çok başarılı görünüyor ama aynı öğrenciler merkezi sınavda dökülüyor, çok başarısız oldukları ortaya çıkıyor.
Bunlar gibi onlarca örnek sayabilirim.
Dikkat! Dikkat! Dikkat!
Yapay zeka gerçekleri değil sadece sisteme girilen veriyi inceler. Veriler sağlıklı ve gerçeğe uygun girilirse sorun olmaz ama ya veriler gerçeğe uygun girilmez ise ne olacak? Tasarlanan veriye dayalı yönetim sistemi tamamen çöker. Yazdıklarımın hiçbiri afaki şeyler değildir. 30 yılı aşkın mesleki tecrübeye dayalıdır.
  Bu sistemi geliştireceklere kritik bir sorum olacak:
Verilerin sisteme doğru girilip girilmediğini kontrol edecek dışarıdan bir göz gerekli değil mi?
Umarım bu soru sistemin daha doğru kurgulanmasına katkıda bulunur.