İhraç edilenler bu işleri yapamayacak


İhraç Edilenler Bu İşleri Yapamayacak! 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişimi sonrası ilan edilen ve halen uygulanmakta olan OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden veya meslekten çıkarılanlara, bazı işlerde ve görevlerde çalışma yasağı da getirilmiş bulunuyor.