Özsaygı bilindiği üzere bireyin kendi değerini ve yeteneklerini nasıl değerlendirdiği ile ilgili kavramdır.

Elbette bu konunun psikolojik sağlamlık ile ilgisi
bulunmaktadır. Çünkü birey zorlamalar karşısında özsaygıya sahip olmak zorundadır.
Ancak burada söylenmesi gereken çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayanların zaman
zaman özsaygı düşüklüğü yaşadıklarıdır. Bu nedenle psikolojik sağlamlık ve
dolayısıyla sağlık bakımından öz saygının yüksek tutulması gerekmektedir.
Özsaygısı düşük bir kişinin diğerleriyle sağlıklı bir iletişim kurması mümkün
değildir. Çünkü özsaygı düşüklüğü aşağılık kompleksini beraberinde getirdiği gibi bu
durum da sosyal ilişkilerde kısıtlılık demektir. Diğer taraftan, sosyal ilişkilerden
kısıtlılığın yabancılaşmayı beraberinde getirecektir. Bu anlayışın sonucu olarak
güçsüzlük, anlamsızlık topluma ve kendine yabancılaşacaktır. Psikolojik sağlamlık
bağlamında ele alındığında özsaygı bireyin kendi özgüvenini attırıcı bir öğe olarak
bakılabilir. Başka bir ifadeyle, özsaygı olmaksızın özgüvenin olması mümkün değildir.
Özgüven bireyi mutluluğa götürecektir.
Yine özgüven olmaksızın bireyin çeşitli güçlüklerle baş etmesi mümkün değil.
Başka bir ifadeyle, özsaygı ve özgüven özsaygı ve özgüven güçlüklere karşı
koymasını sağlamaktadır. Bütün bu anlatılanlar özsaygının bireyde geliştirilmesi için
neler yapılması gerektiğini güne taşımaktadır. Kuşkusuz, aile eğitimi özsaygının
geliştirilmesi bakımından geleceğin yetişkinleri olarak Çocuklar açısından önem arz
etmektedir.
Çocukların ihtiyaçları zamanında karşılanmak zorundadır. Yine çocuklar
fiziksel ve sözlü şiddetten uzak tutulmalıdır. Ebeveyneler çocukları etkilendiği
kararlara katmak zorundadır. Kısaca anneler ve babalar çocuklara karşı demokratik
olmalıdır. Diğer taraftan, okullar geleceğin yetişkinleri olarak çocuklarda özsaygının
gelişimi için önem taşımaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrenciler tutum ve
davranışları önem kazanmaktadır. Öğretmenler ne yapmalıdır ki öğrencilerde özsaygı
gelişsin? En başta öğretmenler öğrencilere demokratik davranmak zorundadırlar.
Öğretmenler öğrencileri karara katmalı ve grup sürecin e ağırlık veren öğretim
yöntemlerine ağırlık vermelidir.