Akademik özgüven, bireyin öğrenme karşısında kendi adına, yapabileceği ve eğitim açısından kendine güvenmesidir. Bazı öğrencilerin akademik özgüvene sahip olabilir.

O zaman öğrencide akademik özgüvenin artırılması için öğretmen rehber öğretmen/ psikolojik danışman ile iletişime geçmelidir.

Akademik özgüven düşüklüğünde, rehber öğretmen/psikolojik danışman özellikle öğrencide uyum sorunun olup olmadığını araştırmalıdır. Psikolojik danışman/rehber öğretmen öğrencinin uyum problemi  varsa bu anlayışı öğretmene duygu, düşünce ve davranıştan kaynaklandığını bildirmelidir.

Diğer taraftan, öğrencide akademik özgüvenin düşüklüğü akranlarına bağlı olarakda düşünülebilir. Yani, Öğrencide akademik özgüven düşüklüğü akranlarıyla yaşadığı sorunlardan da kaynaklanabilir. 

 Öğrencinin akranlarıyla yaşadığı sorunlara uyum çalışmaları çözüm olabilir. Uyum çalışmalarında çevrenin niteliği ve öğrenme- öğrenme sürecinin niteliği dikkate alınmalıdır. 

 Yine, akademik özgüvenin eksikliği, önemli ölçüde öğretmenin öğretme-öğrenme sürecindeki zafiyetinde de kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle öğretmenin, öğretme- öğrenme sürecinde etkin etkili olamamasından da kaynaklanmaktadır. 

Öğrencide akademik özgüven eksiliği öğretmenin etkili olmayan sınıf yönetimi anlayışından da kaynaklanmaktadır. Bu anlayış özellikle öğretmenin otoriter sınıf yönetimi anlayışından kaynaklanabilir. 

Öğretmenin otoriter tutum ve davranışları şunlardır:

1_-öğrencilere söz hakkı tanımamak,

2-Kuralları tek başına vermek,

3- Öğretim yöntemi olarak sadece anlatım yönetimine başvurmak.

4- Sınıf için sorunların çözümü için öğrencinin görüşünü almama.

Sonuç olarak öğretme öğrenme sürecinde öğrencinin akademik özgüveni düşük olabilir. Bu anlayışın da belli başlı nedenleri arasında öğrencinin uyum sorunu, öğretme- öğrenme sürecinin etkili olamaması gelmektedir. . Özellikle, öğrencide akademik özgüven düşüklüğü öğretmenin otoriter tutumundan da kaynaklanmaktadır.