1 gün, 2 gün rapor alan öğretmenden kaç saat ek ders ücreti kesilir

1 gün, 2 gün rapor alan öğretmenden kaç saat ek ders ücreti kesilir1 gün, 2 gün rapor alan öğretmenden kaç saat ek ders ücreti kesilir