Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konu ile alakalı verilen cevapta ; Bu çerçevede, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında ayrıca rehberlik dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla bu ek ders ücretinin aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulması mümkün olmayıp bu konumda olan öğretmenlerden rehberlik dersini okutanların okuttukları bu ders saatinin, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

MEB:Ücretsiz yemek uygulaması başlıyor MEB:Ücretsiz yemek uygulaması başlıyor