Eğitim Bir Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Ermiş’ten yeni ÖMK’da ek ders ücreti zammı uzman öğretmenlik için 5 yıl, başöğretmenlik için 10 yıl şartı ve kademe ilerleme durdurma cezasını şartının kaldırılması açıklaması:

ÖMK, AKADEMİ ve MESLEKTEN ÇIKARMA 

Çıkması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tartışılan noktalarından biri de öğretmenlik mesleğinden çıkarma. Bilindiği gibi halihazırda öğretmenler, gerek doktor raporuyla gerekse müfettişlerce yapılan mucipli ders denetimiyle hizmet sınıfı değiştirilerek memur kadrosuna verilebiliyor. 

Öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu Öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında meslekten çıkarma şu şekilde öngörülüyor: Müfettişler tarafından yetersiz görülen öğretmenler, önce Millî Eğitim Akademisi'nde hizmet içi eğitime alınacak ardından farklı müfettişler tarafından tekrar denetime tabi tutulacak. İkinci denetim sonunda da yetersiz görülenler, eğitim hizmet sınıfından çıkarılarak genel idarî hizmetler sınıfına (memur) geçirilecek. 

  • Umarım iki uygulama arasındaki farkı anlatabilmişimdir. 
  • Eğitim-Bir-Sen olarak taslağın kanunlaşma sürecinde; 
  • Ek ders ücreti artırılması, 
  • Uzman ve başöğretmenlik kıdem sürelerinin söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olması,
  • Şube müdürleri, il müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, il müfettişleri ve müfettiş yardımcıları, şahsa bağlı uzmanlar ve araştırmacıların maddî hak kayıplarının telafi edilmesi,
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının kariyer basamaklarına engel olmaktan çıkarılması,
  • Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınması,
  • Sözleşmeli öğretmenliğin ve öğretmen alımında mülakatın kaldırılması ve aday öğretmenlerim akademide heder edilmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.