Milli Eğitim Bakanlığı MEB, yurt dışına burslu öğrenci göndermek için çalışma başlattı

MEB, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek Üzere başlattığı çalışmalara İlişkin resmi yazıyı kurumlara gönderdi.

MEB'in Yurt dışı burslu öğrenci konulu resmi yazdı şöyle:

MILLi EGİTİM BAKANLIĞI

Yüksekögretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-64243970-150.02-102058974

Konu : 1416 Sayil Kanun Kapsamında

Yurt Dışına Öğrenci Gönderilmesi

10.05.2024

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Ecnebi

Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü ögrenim görmek zere yurt dışına öğrenci gönderilmekte olup, 2024 yılında Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığı aracılığı ile üniversiteler adına yurt dışına öğrenci gönderilmesi planlanmaktadır..

İlkokul ortaokul liseler için MEB’den son dakika kararı 81 ilde tüm okullarda öğrencilere uygulanacak İlkokul ortaokul liseler için MEB’den son dakika kararı 81 ilde tüm okullarda öğrencilere uygulanacak

Bu dogrultuda ülkemizin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün

yetiştirilmesine yönelik 2024 YLSY planlaması kapsamında (Ek-2'de bağlantısı yer alan TUBİTAK

tarafından hazırlanan "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" raporu, Ek-3'te yer alan stratejik alanlar çalışması ile Ek-4 ve Ek-5'de yer alan konularda kontenjanların artırılması hususu da dikkate

alınarak) talep edilecek alanlarn Ek-1 deki forma işlenerek en geç 14 Haziran 2024 tarhine kadar excel formatında [email protected] adresine gönderilmesive Bakanlığıza resmi yazi ile bildirilmesi

hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Fethi Fahri KAYA

Bakan a.

Yükseköğretim ve Yurt  Dışı Eğitim

Genel Müdürü