Kanuna göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Disiplin soruşturmasına bakılırken, disipline mevzu bahis olan olay öğrenilince derhal başlanılacak ve soruşturmanın en geç 30 gün içinde bitmesi sağlanacak. Soruşturma bu süre içerisinde tamamlanamazsa soruşturmacı sebebini açıklamak kaydıyla ek süre talep edebilecek.

Ayrıca kınama ile yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; yükseköğretim kurumundan 1 veya 2 yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı durumda, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğramış olacak.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği halde, disiplin cezası verme yetkisi de zaman aşımına uğrayacak.

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, objektif isnat edilen suçun neyden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilecek. Öğrenciler yaşanan olaya karşı kendi  savunmalarını sözlü ya da yazılı olarak yapabilecekler.

Disiplin cezası uygulanan bir eylemin, disiplin ceza zaman aşımı süresi dahilinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Disiplin suçunun tekerrürü sebebiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemeyecek.

Ek olarak geçen kanunda olan madddeye göre Yükseköğretim Kalite Kurulunda da uzman ve uzman yardımcısı çalıştırılabilecek.

Bunların dışında Vakıf Üniversitelerinin de ismi değiştirilecek,onlarda sıralamasıyla şu şekilde ;

-Beykent Üniversitesinin adı "İstanbul Beykent Üniversitesi"

-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin adı "Alanya Üniversitesi"

Çöp evde canlı kız bebek bulundu Çöp evde canlı kız bebek bulundu

-Antalya AKEV Üniversitesinin adı "Antalya Belek Üniversitesi"

 -Nişantaşı Üniversitesinin adı "İstanbul Nişantaşı Üniversitesi"

 -Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun adı ise "İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu" şeklinde yeni isim kazanacak.