Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye henüz sunulmamış olması, eğitim camiasında Yeni kanun ile ilgili büyük bir merak uyandırıyor. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasından bu yana bir ay geçmesine rağmen kanun tasarısının gecikmesi, uzman öğretmenlik düzenlemesiyle ilgili çeşitli senaryoları gündeme getirmektedir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK İÇİN SÜRE ŞARTI

Mevcut kanunda 10 yıl olan uzman öğretmenlik süresi konusunda henüz net bir karar alınamamış olması, yeni kanunun içeriği ve öğretmenlerin mesleki gelecekleri açısından belirsizlik yaratmaktadır. Yeni meslek kanunu ile ilgili iddialara göre, Bakan Yusuf Tekin'in, sendika ve öğretmenlerin tepkilerini yumuşatmak amacıyla uzman öğretmenlik süresini tekrar 8 yıla düşürmeyi planladığı ifade edilmektedir.

Son yayımlanan taslakta uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürelerinin aynı kaldığı görülse de, kanunun TBMM'ye ne zaman sunulacağı konusunda sürekli erteleme yaşanması, sürelerin yeniden düzenlenebileceği ihtimalini akıllara getirmektedir. Öğretmenler ise bu belirsizlik ortamında yeni kanunun çıkmasını ve kendi mesleklerine yönelik geleceklerini netleştirmesini beklemektedir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaklaşan Türkiye Büyük Millet Meclisi sunumu ile birlikte, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun son şeklinin ve içeriğinin ortaya çıkması beklenmektedir. Bu süreçte, eğitim politikaları ve öğretmenlerin mesleki statüleri üzerinde etkili olacak düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merakla beklenmektedir.

Mevcut olan ve Yeni kanunla ortadan kalkacak olan Merhaba Türkiye'deki öğretmenlik meslek kanunu, 2012 yılında kabul edilen 6528 sayılı "Öğretmenlik Meslek Kanunu"dur. 2022 yılında ise yeni ÖMK yayınlandı. Bu kanun, Türkiye'de görev yapan öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Kanunun önemli maddeleri şunlardır:

1. **Öğretmenlik Mesleğinin Tanımı ve Kapsamı:** Kanun, öğretmenliği tanımlar ve hangi görevlerin öğretmenlik mesleği kapsamında olduğunu belirler.

2. **Öğretmenlik Görev ve Yetkileri:** Öğretmenlerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları detaylı bir şekilde açıklanır.

3. **Öğretmenlik Mesleğine Giriş Koşulları:** Öğretmen olabilmek için gereken eğitim, sınav ve diğer koşullar bu kanun çerçevesinde düzenlenir.

4. **Öğretmenlik Mesleği İçin Gelişim ve Eğitim:** Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve eğitimi ile ilgili düzenlemeleri içerir.

5. **Öğretmenlerin Hakları ve Özlük Hakları:** Öğretmenlerin maaşları, sosyal hakları, izinleri gibi özlük hakları bu kanun kapsamında belirlenir.

6. **Öğretmenlerin Disiplin Hükümleri:** Öğretmenlerin disiplin cezaları ve bu cezaların uygulanma şartları ile ilgili hükümleri içerir.

7. **Öğretmenlerin Sendikal Hakları:** Öğretmenlerin sendikal örgütlenme hakları ve sendika faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri içerir.

8. **Öğretmenlerin Emeklilik Şartları:** Öğretmenlerin emekli olabilmek için gereken şartları ve emeklilik haklarını düzenler.

9. **Öğretmenlerin Meslek İçi Yeterlilik ve Performans Değerlendirmesi:** Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin ve performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili düzenlemeleri içerir.

YÖK Atlas tercih robotu TYT ve AYT 2024 İçin YÖK Atlas nedir, tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu TYT ve AYT 2024 İçin YÖK Atlas nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

10. **Öğretmenlerin Aidiyet ve Mesleki Etik Kuralları:** Öğretmenlik mesleğine ait ahlaki ve etik kuralları belirler.

Bu maddeler, Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin yasal çerçevesini oluşturan önemli hususları kapsamaktadır. Her kanun gibi, öğretmenlik meslek kanunu da zaman zaman güncellenmekte veya değişikliklere uğramaktadır. Bu nedenle en güncel ve detaylı bilgiler için ilgili yasal metinler ve resmi yayınlar takip edilmelidir.