2 Milli Eğitim Müdürü Atandı İşte Atanan Yeni Müdürler 2 Milli Eğitim Müdürü Atandı İşte Atanan Yeni Müdürler

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK’da, akademide görev alacaklara ödenecek ek ders saati ve ek ders ücreti miktarı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında, akademide görev alacak personele ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili olarak yer alan hüküm şöyle:

- Akademi'de ödenecek ders ücretleri

Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim personeli olarak istihdam edilenlerden profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanların haftada asgari 10 saat ders verme yükümlülüğü olacak. Bunlara, haftada 10 saati aşan ders görevleri için bu ders görevlerinin fiilen yapılması şartıyla haftada en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

Bu kapsamda bulunmayanlar haftada asgari 15 saat ders vermekle yükümlü olacak ve bu süreyi aşan ders görevleri için bunların fiilen yapılması şartıyla haftada en çok 15 saate kadar ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

Fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında eğitim personelinden profesör ünvanına sahip olanlara ders saati başına 320, doçent ünvanına sahip olanlara ders saati başına 270, doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlara ders saati başına 220, bu kapsamda bulunmayanlara ise ders saati başına 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ders ücreti ödenecek.

Sözleşmeli personelden, araştırma, proje, yayın ve benzeri bilimsel çalışmalarda görevlendirilenlere haftada 5 saati geçmemek kaydıyla ayrıca ders ücreti ödemesi yapılacak.