19 Kasım Uzman Öğretmenlik Sınavı sonrası öğretmenlerden sınavı kazananlar, uzman öğretmen ve başöğretmen olmaya hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen öğretmenlik kariyer sınavları sonrasında yüzbinlerce öğretmenin uzman öğretmen ve başöğretmen olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

Uzman öğretmen olarak görevlendirilenlere uzman öğretmenlik tazminatı ödenecek. Peki öğretmenlere uzman öğretmen olunca ne kadar maaş farkı yansıtılacak? İşte detaylar:

Aşağıda yapılan hesaplamada da görüleceği gibi tazminat miktarı net olarak 4 kata yakın bir tutarda artmaktadır. 
Uzman öğretmen ve başöğretmen olanların ne kadar alacağı 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde düzenlenmiştir.
İlgili düzenleme şu şekildedir:
 
"II - Tazminatlar: 
Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının,

B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI

(Ek paragraf: 30.06.2004 - 5204 S.K/Madde 2) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,"
Hali hazırdaki düzenlemede yer alan oranlar bu şekilde olup, 2023 Ocak ayında bu oranlar değişecektir. Yüzde 40 oranı yüzde 120'ye, yüzde 20 oranı yüzde 60'a yükseltilecektir.

18 Temmuz 2022 tarihi itibariyle uzman öğretmen, diğer öğretmenlerden ne kadar fazla maaş alır?

Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır. 
 
En yüksek Devlet memuru aylığı 2023'te de değişmeyecektir. Ek gösterge kanununda buna dair özel madde konulmuştur. En yüksek ek göstergeye sahip Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesi artırılmış ancak ek göstergenin en yüksek devlet memuru aylığı hesaplamasında dikkate alınmaması öngörülmüştür.

Bugün için en yüksek Devlet memuru aylığı: 
(Gösterge+Ek gösterge)* Maaş katsayısı
9500*0,333603=3.169,23

Bu tutar en yüksek Devlet memuru aylığıdır. Bu tutara, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde yer alan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik oranları uygulanacaktır.

Uzman öğretmen:
3169,23*%20=633,85 TL (Brüt)

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.
 
En yüksek Devlet memuru aylığı 2023'te ne kadar olacak?
1 Ocak 2023'te;

Valilikten okullara 2 gün kar tatili açıklaması Valilikten okullara 2 gün kar tatili açıklaması

Maaş katsayısının yüzde 20 artacağı varsayımıyla;
9500*0,4003236
=3803,07 (1 ocak 2023'teki en yüksek Devlet memuru aylığı tutarı)
Uzman öğretmenlik için bu kez yüzde 20 değil 60 uygulanacaktır.

3803,07*%60=2.281,84 TL (Brüt)

1 Ocak 2023'te yüzde 15 gelir vergisi uygulanırsa 1.939,56 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınacaktır.
 

Uzman öğretmenlikten dolayı ne kadar maaş artışı olacak?
1 Ocak 2023'te vergi oranı da yüzde 15'e düşeceğinden, bugün için alınan 507 TL uzman öğretmenlik net tazminat miktarı 1.939,56 TL'ye yükselecektir.
 

Uzman öğretmenlik sınavı zor mu olacak?

Uzman öğretmenlere verilecek tazminat tutarı 4 kata yakın artacağı için, sınavın çok zor olacağı düşünülüyordu ancak Milli eğitim bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından sınavın kolay geçeceğini düşünüyoruz.