TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerine Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney memurlarla ilgili 11 madde sundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Torba Yasa Teklifi ile ilgili görüşlerimizi açıklamak üzere, Komisyondayız.

EBS'li Erol Ermiş'ten Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması EBS'li Erol Ermiş'ten Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen içerisinde Kamu Görevlilerinin talep ve beklentilerinin yer almadığı torba kanun teklifi üzerinde söz alarak;

1- YHS’nın kaldırılarak, bu sınıfta yer alan arkadaşlarımızın GİH sınıfına geçirilmesi,
2 - 1.dereceye düşen devlet memurlarının ek gösterge rakamının 3600 gösterge rakamına yükseltilmesi,

3- Maliye Bakanlığı ve GİB’de merkez taşra uzmanı ayrımına son verilmesi,

4- En düşük emekli maaşına zam yapılmasını olumlu bulduğumuzu, alt derecelerdeki memurların maaşlarına seyyanen zam yapılırsa, bunu alkışlayacağımızı,

5-  4/C’den 4/B’ye geçen ve şu an YHS kadrolarına atananların hak ettikleri ünvanlara atanması,

6- Ortak sınavla atanan arkadaşlarımızın yıllardır süren mağduriyetine son verilmesi,

7- Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına, yüklenen iş yüküne karşılık, ikramiye ve kurum içi uzmanlık ile vaat edilen ödemenin ivedilikle kanunlaşması,

8- Kanun teklifinde; yüksek yargı organı üyelerinin özlük hakları, Anayasa Mahkemesi üyelerinin özlük haklarına eşitlenirken, yüksek yargı organlarındaki memurların, yüksek yargı tazminatından mahrum edilmemesi,

9-  Meteoroloji çalışanlarına ödenemeyen, havacılık tazminatı üzerindeki hazine hissesinin % 1’e düşürülmesi,

10 - İŞKUR personelinin kaldırılan ikramiyelerinin yeniden ihdas edilmesi,


11 - Kamu mühendislerinin özlük hakları, bundan 4-5 yıl önce, hakime savcıya doktora eşit iken, bugün kamu mühendislerinin özlük haklarının yerlerde süründüğünü, düzeltilmesi gerektiği

Taleplerimizi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ilettim. Türk Büro-Sen olarak, bu konuları dile getiren tek Sendikayız.

Türkeş Güney