ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller için uzaktan çalışmayla istihdam olanağı sunma, zarar gören esnafın sermaye mallarına destek olma ve bölge üreticileri için özel kota oluşturulmasının da aralarında olduğu eylem planı hazırladı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun deprem bölgesi için sonraki dönemde de elini taşın altına koyacağı belirtilerek, bu kapsamda bölge için "İstihdam ve İşletme Acil Eylem Planı"nın hazırlandığı bildirildi.

Eylem planında, uzaktan çalışma imkanlarının artırılması, bunun için bölgedeki iletişim alt yapısı ve kapasitesinin hızla güçlendirilmesi gerektiğine yer verilerek, şu başlıklar sıralandı:

"Bankacılık, sigortacılık, telekom, teknoloji platformları, e-ticaret gibi çağrı merkezi hacmi yüksek sektörlerde, uzaktan çalışmaya uygun çağrı merkezi işlerini bölgeye kaydırarak, istihdam fırsatlarını artırabileceğimize inanıyoruz. Teknoloji, yazılım, veri işleme, veri analizi, görsel ve teknik tasarım gibi uzaktan çalışma imkanı bulunan tüm nitelikli istihdam alanlarında, belirli kotalarla bölgedeki iş gücünün istihdamına destek verelim. Bölgeden istihdam edilebilecek iş gücünün yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik programları hızla devreye alalım."

- "Acil durum istihdam programları oluşturalım"

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için istihdamın önemi vurgulanan eylem planında, şunlar kaydedildi:

"Başta enkaz kaldırma, yaşam alanlarının bakım ve temizliği, çocuk ve yaşlı bakımı, depo ve lojistik gibi iş alanları olmak üzere, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hızla iş ve gelir sağlayacak Acil Durum İstihdam Programları oluşturalım ve hep birlikte destekleyelim. Bölgede ihtiyacın arttığı gıda, sağlık, hijyen, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerde, depremden etkilenen kadın ve gençleri önceleyerek iş imkanları sunmaya odaklanalım. İnşaat ve yeniden yapılanma sürecinin uzun bir süre devam edeceğinden hareketle tüm alanlarda nitelik ve beceri geliştirmeye yönelik programları, kamu-özel sektör-STK iş birlikleriyle yaygınlaştıralım."

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede devam edecek Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede devam edecek

Barınma, gıda, sağlık, hijyen gibi alanların öncelikli olmasının yanında bölgedeki sosyal ve kültürel olanaklar ile eğitim imkanları sunacak yatırımların da önemine değinilen planda, tüm eğitim kurumlarına geçici barınma alanlarında eğitim merkezleri ve okullar oluşturmaları konusunda büyük görevler düştüğü vurgulandı.

Bölgede hayvan varlığı ve tarımsal üretim kayıplarını gidermek için devletin sunduğu imkanlara ek olarak finans sektöründe yenilikçi tarım ve hayvancılık uygulamalarının da yaygınlaşmasının istendiği eylem planında, "Sözleşmeli tarım uygulamalarıyla gıda sektöründeki üreticilerimiz, bölgedeki çiftçi ve hayvancıları destekleyecek şekilde ilk finansmanı sağlasın." önerisine yer verildi.

- "Ortak bir dayanışma kampanyası yapalım"

Eylem planında, hasar gören sanayi tesislerinin yenilenmesinin, verimliliği artırma, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme uygun yapılması için finansman araçlarının birlikte tasarlanması gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Başta gıda ve tekstil ürünleri olmak üzere, ihtiyacın arttığı tüm ürün gruplarında tedarikleri bölgede üretim yapabilen işletmelerden karşılayalım ve bu işletmelerin tam kapasite çalışmasına ve ek istihdam imkanları oluşturabilmesine imkan sağlayalım. Bölgede üretilen ürünlerin talebinin artırılabilmesi için perakendecilerimizle bir coğrafi işaret oluşturalım ve son tüketicinin bilgilendirileceği bir kampanyayı hep birlikte başlatalım. Etkilenen işletmelerin pazar kayıplarını azaltmak için yurt genelinde perakendecilerimizin ve e-ticaret firmalarımızın bölgede bulunan alternatif üreticilerden özel kota alım yapmalarını sağlayalım. Geri dönüştürülmüş tekstil, hidrojen yakıtlı yeşil çelik üretimi gibi yüksek potansiyelli alanlarda kapasite geliştirilmesine katkı sağlayalım. İhracat kayıpları olan ve hasar nedeniyle üretime tamamen veya kısmi olarak dönemeyen işletmelerin mevcut kapasitelerine dönmelerinin desteklenmesi sürecinde, yerine getiremeyecekleri ihracat siparişlerinin öncelikli olarak bölgeden ve yurt içinden alternatifler ile karşılanmasına ilişkin ortak bir dayanışma kampanyası yapalım."

- "Tüm üyelerimizle elimizi taşın altına koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, depremin ardından bölgede yaraların sarılması için tüm üye sendikaları ve işletmeleriyle birçok çalışma yürüttüklerini ve yürütmeye de devam ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören illerimizin yeniden ayağa kalkabilmesi için herkes işlerin bir ucundan tutmalı. Biz de istihdam ve işletmeler için neler yapılabileceğine ilişkin önerilerden oluşan bir acil eylem planı oluşturduk. Bu listedekiler, öneri, katkı ve eleştirilerle gelişmeye açık. Deprem bölgeleri için şu ana kadar tüm üyelerimizle elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonrasına da hazırız. Ülkemizi ve devletimizi hiçbir kritik virajda yalnız bırakmayan TİSK ailemiz, bugün de sahada tüm olanaklarını seferber ediyor."

Eylem planındaki başlıklardan kendileriyle ilgili olanları hızla hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Akkol, şöyle devam etti:

"Biz, bu konuda hazırlıklarımızı yaptık ama bunun bir seferberliğe dönüşmesi ve tam anlamıyla uygulanabilmesi için ekonominin diğer aktörlerinin de katkısına ihtiyacımız var. Bunun için çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki, depremden etkilenen illerimiz için Türkiye'nin üreten tüm firmaları, kurumları, STK'leri olarak, hep beraber harekete geçelim ve birlikte iyileşelim."