Günümüzün gerekliliklerinden biri hiç şüphesiz teknoloji kullanımıdır. Teknolojihayatımızı oldukça kolaylaştırsa da, kontrolsüz biçimde kullanıldığı takdirde bir takımzorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar özellikle çocukların hayatını önemlişekilde etkilemektedir.
Teknoloji kullanımına ebeveynler tarafından sınır konmadığı zaman yaşanacak enbüyük zorluk ise bağımlılıktır. Ve tabi bununla birlikte gelecek olan fiziksel, bilişsel ve sosyalproblemlerdir. Sınırlandırılmamış teknoloji kullanımı maalesef, hareketsiz bir yaşama, hızlı,aperatif ve sağlıksız beslenmeye, dikkat ve öğrenme problemlerine, öfke kontrol sorunlarıvb.leri gibi sorunlara yol açabilmektedir. Hal böyle olunca aslında hayatı kolaylaştıracak olanbir unsur, hayatı zorlaştıran en temel nedene dönüşebilmektedir.
Ekran kullanım süresi yaşa göre farklılık göstermektedir. 0-3 yaş aralığındaki birçocuğun ekran teması yerine, anne babasıyla fiziksel ve duygusal temas kurması sağlıklı birgelişim için oldukça önemlidir. Çünkü bu yaş grubundaki çocukların çevreyle iletişimikısıtlandığında, bilişsel ve sosyal gelişimleri sekteye uğramaktadır. 3 yaşından sonra daebeveyn kontrolünde en az süre ile kullanımı sağlanabilir. Ana sınıfı ve ilkokul grubundaki birçocuğun teknoloji kullanımı ise günde yarım saati geçmeyecek şekilde planlanması uygungörülmektedir. Bu kullanıma canlı ders ve araştırma ödevleri dahil değildir.
Çocuklar ekran kullanımında otokontrolü sağlayabilmelidirler. Bu sebeple süresınırlanması ebeveynle-çocuk işbirliği içinde ortak belirlenmesi doğru olacaktır. Anne babalarda çocuklarına rol model olduklarını unutmamaları ve bu yüzden kendi ekran sürelerini deuygun sürede tutmaları gerekmektedir. Ailece birlikte vakit geçirebileceğiniz oyunlar bulup,etkinlikler planlanabilir. Teknolojiyi ‘’ödül’’ olarak sunmamaya özen göstermek de oldukçaönemlidir. Hem hareketini arttırmak hem de ekrandan uzak tutabilmek adına çocuklarısportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmeler yapılabilir.
Eğer çocuğunuzla teknolojiye veya ekrana sınır koymakta zorlandığınızıdüşünüyorsanız okulunuzun psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinden destekalabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim 
Fatma Nur DALGALI
Klinik Psikolog