MEB'e öğretmen alan değişikliği için resmi yazı MEB'e öğretmen alan değişikliği için resmi yazı

Temel bilimler arasında olan Tarih branşı malesef günümüz Türkiye'sinde hak ettiği değeri görememektedir. Türk toplumu tarihimizi dizilerden öğrenmeye maruz bırakılmış, bu işte yeterli eğitimi alan işinin ehli tarih öğretmenlerine gereken önem verilmemiştir. Özellikle iç ve dış düşmanların ülkemizi tehdit ettiği ve her Türk çocuğunun tarihini etraflıca öğrenmesi ve bilinçlenmesi gereken bu dönemde KPSS ile yapılan öğretmen alımlarında pastadan en küçük payı alan bölümlerin başında maalesef Tarih Öğretmenliği gelmektedirler. Tarih Öğretmenliği için KPSS'den alınması gereken puanların yüksekliği ve alım sayıların azlığı kanayan bir yara olarak önümüzde durmaktadır.
Son yapılan 20 bin öğretmen atamasında Tarih Öğretmenliğine ayrılan oran sadece %1,7 yani 345 kişidir. On binlerce mezunu olan ve her yıl yüzlerce mezun veren Tarih Öğretmenlerine KPSS'de ayrılan kontenjanlar gülünç ve üzücü sayılardır.
Tarih Öğretmenlerinin bir diğer mağduriyeti ise bu bölüme ayrılan ders saatleri ve ders sayısının azaltılmasıdır.
Somutlaştıracak olursak;
1-İslam Tarihi dersi, adı üstünde Tarih dersidir. Bu ders maalesef büyük bir yanılgıya düşülerek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimize verilmiş,yapılan bu uygulamalar Tarih Öğretmenlerini mağdur etmiştir.
2-Osmanlıca dersi ezber bir mantıkla bir dil olayı gibi düşünülerek Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimize verilmiştir. Halbuki Tarih Öğretmenleri bu dersin gerektirdiği nitelikleri en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş yegâne bölüm mensuplarıdır ve çok daha donanımlıdır. 3-ağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi şu an liselerde seçmeli olarak okutulmaktadır. Hemen hemen her okulda bu ders verilmekte bu dersi almayan öğrenciler yakın tarihten bihaber, Türkiye'nin ve dünyanın bugününü ve geçmişini okuyamamaktadır ve bu ders seçmeli olduğu için öğretmen norm kadrosunda görülmemektedir. Bu da Tarih Öğretmeni açığına olumsuz yansımaktadır.
Peki Tarih Öğretmenlerinin mağduriyeti nasıl giderilir?
-Tarih Bölümlerinin ve Tarih Öğretmenliği Bölümlerinin ivedilikle sayısı azaltılmalı ve uzun vadede planlamalar yapılmalıdır.
-Öğrencilerimizin tarihini daha iyi öğrenebilmeleri için Tarih dersi sayısı artırılmalıdır. -İslam Tarihi dersi için yapılan yanlıştan dönülmeli, Bu ders hakka uygun olarak Tarih Öğretmenlerine iade edilmelidir.
-Osmanlıca dersi sözel öğrenciler için zorunlu olmalı bu derste hakka uygun olarak hem de alan yeterliliğinden dolayı Tarihçilere verilmelidir.
-ağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi seçmeli statüsünden zorunlu dersler arasına alınmalıdır. Zira bu ders hem YKS hem de KPSS'de soru olarak karşımıza çıkmaktadır.
-Bununla birlikte bugünlerde müfredata eklenmesi gündeme gelen Kültür Tarihi dersinin Tarih Öğretmenlerine değil başka branşlara verileceği konuşulmaktadır.
Ancak Kültür Tarihi dersini verebilecek en donanımlı ve bilgili öğretmenler Tarih Öğretmenleridir.
Bunlara ek olarak maalesef emekliliği gelmiş, kendince nedenleri olan, Milli Eğitim bünyesinde çok sayıda Tarih Öğretmeni vardır. Bu hocalarımız emekliliğe teşvik edilmelidir.
Neden Tarih Öğretmeni Ataması Yapılmalıdır?
Tarih dersi kendine has metodu olan birtakım incelikleri ve teknikleri olan çok özel bir derstir. Ehil olmayan ellerde, branşının tarihle alakası olmayan ücretli öğretmenlerin vereceği tarih dersi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Siyaset ve tarih yıllardır iç içe geçmiş birbirinden çok ince nüanslarla ayrılan iki dinamiktir. Konunun ahli olmayan ellerin vereceği bu ders bu dinamiği bir dinamit haline getirecek ve öğrencilerimizde onulmaz yaralar açacaktır. Tarih öğretmenleri bu iki dinamiğin arasından bilimsel yöntemleriyle gerekli olan bilgiyi çıkaracak ve öğrencilerimize tarih bilinci oluşturacaktır.
Günümüz dünyasında özellikle model aldığımız Batı dünyasında tarih dersinin ve Tarih öğretmenlerine yüklediği misyon çok önemlidir. Tarih, ders çıkarmak ve geleceğe ayna tutmaksa bunu Batı dünyası başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir.
Batı dünyasında da öğretmenlik bizdeki gibi çok değerlidir fakat Tarih dersi ve öğretmenleri çok daha saygındır. Öte yandan Tarih öğretmenlerinin başka meslek alanlarına yönlendirmesi de mantıklı bir açıklaması olmayan sözlerdir. Tarih Öğretmenleri sözel kökenli olmaları sebebiyle matematik netlerini az sayıda çıkarmaktadır ve bu durum p3 puanında büyük mağduriyet yaratmaktadır. Sayısal kökenli vatandaşlarımızla memuriyet için rekabet edememektedirler. Banka iş ilanlarında bile birçok branş yer alırken Tarih veya Tarih Öğretmenliği bölümünün adı geçmemektedir. An itibariyle Tarih Öğretmenlerinin öğretmen olmaktan başka çaresi kalmamıştır. Özel sektör bile Tarih bölümüne ve Tarih Öğretmenliği bölümüne kapılarını kapatmıştır. Bu saydığımız hususlar tarih öğretmenlerinin nasıl bir açmaza düştüğünü ve bu açmazdan nasıl kurtulması gerektiğinin bir özetidir. Tüm bu durumlar Tarih öğretmenlerinin "biz bu vatanın evladı değil miyiz?" düşüncesine gark etmiştir. Umarım bu özet ile bizlere destek olabilecek değerli büyüklerimizin dikkatini çekmeyi başarırız. Gerçekten acil yardıma ihtiyaç duyan yegane bölümlerdeniz...
Yukarıda belirtilen cümleler tarih öğretmenlerinin zor durumda olduklarının göstergesidir. Buradan MEB'e ve tüm kurum, kuruluş, tüzel kişiliklere acil bir çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki gelin tarihimize sahip çıkalım. Ortaya çıkan mağduriyetler "2022 KPSS İLE YAPILACAK ÖĞRETMEN ATAMASI" ile giderilsin. ok şey istemiyoruz."Adil ve Hakkaniyet'e" uygun bir atamayla herkesin gönlü fethedilsin.
Unutulmasın ki, ataması yapılmayanlardan şanslı olan Tarih öğretmenleri inşaatlarda, marketlerde çalışmakta çobanlık yapmaktadırlar. Şanslı olmayanlar ise... Yardım edin, sesimizi duyun! Bizler yüksek puanlarla atanamıyoruz. Destek istiyoruz, yardım edin lütfen. Atama sayımız ve ders sayımız arttırılsın istiyoruz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.
TÜM TARİH ÖĞRETMENLERİ