Milli Eğitim Bakanlığı MEB, son yıllarda çok sayıda sözleşmeli öğretmen istihdam etti. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili ilgili var olan Yönetmelikte değişiklik yapıldı ve sözleşmeli öğretmenlik Yönetmeliğine yeni madde eklendi. Bu madde ile birlikte sözleşmeli öğretmenlerin atama şekli değişmiş oldu. Bakanlığın kararı resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde yapılan sözleşmeli öğretmen atamalarında uygulama değişikliği şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

MÜLAKATLAR İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK MÜLAKATLAR İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK