Milli Eğitim Bakanlığı MEB, sözleşmeli öğretmen atamalarında uygulanan yönetmelikte değişiklik yaptı. Öğretmen alımında uygulanan mülakat ve KPSS puanıyla ilgili değişiklik içeren yeni yönetmelik maddesi Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB tarafından hazırlanan yeni yönetmelik ile ilgili değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanan kısmı şöyle:

14 Mayıs 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32546

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MÜLAKATLAR İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK MÜLAKATLAR İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK

“(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.