T.C. GENLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU T.C. GENLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı çeşitli branşlarda 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, hangi branşta kaç sağlıkçının sözleşmeli olarak atanacağı da belirtildi.

Eleman Temininde Güçlük ekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2022 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar: 2022/342)
4924 sayılı kanunun 1. ve 3. maddesi hükümleri çerçevesinde 2022 yılı sonuna kadar sözleşmeli sağlık personel istihdam edilecek hizmet birimleri belli oldu.
Buna göre diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip olmak üzere toplam 27 bin sağlık personeli alınacak.

EN FAZLA KADRO UZMAN TABİP VE TABİPLERE

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre en fazla personel alımı Uzman Tabip ve Tabip branşlarında olacak. 19694 Uzman Tabip sözleşmeli olarak görevlendirilecek. İkinci sırada ise tabip görevlendirmesi yer alıyor. Duyuruda 7114 tabip istihdamının yapılacağı bilgisi yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞTA KA PERSONEL ALACAK