Özel okul öğretmenlerinin maaşlarının güvence altına alınması için öğretmenlere taban maaş uygylaması getirilmesi TBMM'de gündeme geldi. Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu ÖMK'da bu maddenin yer alması için yapılan açıklama ve detaylar şöyle:

- "Özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere taban ücret uygulaması getirilsin"
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, teklifin, "öğretmeni mesleksizleştirme ve öğretmenlik mesleğini bitirme düzenlemesi olduğunu" savundu.

Teklifi eleştiren Özbay, düzenleme hakkında görüşlerinin alınmadığını söyledi.

Yeni ÖMK iptal mi oluyor kritik gelişme şüphe uyandırdı Yeni ÖMK iptal mi oluyor kritik gelişme şüphe uyandırdı

Komisyon Başkanı Mahmut Özer, Özbay'ın, "komisyonda hiç öğretmenler odası görmemiş kişilerin görüşlerini dinlediğini" söylemesi üzerine, Özbay'a tepki gösterdi.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, teklifle 100'ün üzerinde eğitim fakültesinin yok sayıldığını, öğretmen olarak atanacakları Milli Eğitim Akademisi'ne tabi tutulmasının atama önündeki yeni engeli oluşturacağını savundu.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, özel eğitim kurumlarının sayısının kontrolsüz şekilde arttığını, 400 bine yakın öğretmenin bu kurumlarda çalıştığını söyledi. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere yönelik taban ücret uygulaması getirilmesini isteyen Edebali, bunun işverenleri de rahatlatacağını dile getirdi.
Komisyon Başkanı Özer, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin korunmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.
Eğitim Gücü Sen Genel Sekreteri Sinem Akşemsettinoğlu, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürelerinin düşürülmesini istedi.
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Aksoy ise teklifin beklentilerden uzak olduğunu ve teklifin müfettişler elinde "silaha" dönüşebileceğini savundu.
Teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.