Özel eğitim kurumlarının öğrenci sayılarını belirleyen yönetmelik maddesi değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel öğretim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda ise 30'dan fazla olamayacak.

Bakan Özer deprem bölgesi okullarına tatil ve son durumu açıkladı Bakan Özer deprem bölgesi okullarına tatil ve son durumu açıkladı

Resmi Gazetede yayımlanan karar

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30dan fazla olamaz.".
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.