Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı da öğretmenlerin ek iş yapıp yapamayacağı konusu yer aldı. Yeni ÖMK'da Öğretmenlerin ek işleriyle ilgili kısım ve haberin detayları şöyle:

Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak hizmet vermeye başladığı günden itibaren farklı bir işte çalışması mümkün değildi. Ek iş kapsamında ticaret yapmaları, ofis açmaları yasaklanmıştı. Peki, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) bu kararı değiştirdi mi? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Öğretmenlerin Ek İş Yapma Yasağı Devam Ediyor Mu?

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) öğretmenlerin ek iş yapma yasağına dair hükümlerde bir değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzası ile Meclis'e sunulan yeni ÖMK'da bu konuya dair düzenlemeler Madde 30'da yer almaktadır. Bu madde, öğretmenlerin ve eğitim personelinin başka işlerde çalışmasını, ticaret yapmasını ve ofis açmasını yasaklayan hükümleri içermektedir. 

Madde 30'da ek iş ile ilgili olarak belirtilen düzenleme şu şekildedir:

KPSS sınav görevi ücretleri ve öğretmenlerin hesabına yatırılacağı tarih KPSS sınav görevi ücretleri ve öğretmenlerin hesabına yatırılacağı tarih

“Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz. Resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz. 657 sayılı kanunda devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.”

Bu düzenlemeye göre, sözleşmeli personellerin ek iş yapma yasağı devam etmektedir. Öğretmenler, ticaret yapamaz, ofis açamaz ve resmi ya da özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamazlar. Ayrıca, devlet memurları için yasaklanmış fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunj ÖMK'da Değişen Şartlar

Yeni ÖMK'da dikkat çeken diğer detaylar arasında eğitim personeli ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler, Madde 30'da ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu madde, eğiticilik esasına yönelik sözleşmeli personelin pozisyonunu ve şartlarını kapsamaktadır. Ayrıca, aynı maddede akademide eğitim verecek personelin karşılaması gereken şartlar ile bu personele ödenecek ücretler de belirtilmiştir.

Yönetici Görevlendirmesi ve Ücret

Yeni ÖMK’da dikkat çeken bir diğer nokta ise sözleşmeli personelin yönetici olarak görevlendirilmesiyle ilgili düzenlemelerdir. Madde 30'da bu konu şu şekilde ele alınmıştır:

“Sözleşmeli personel istihdam edildiği hizmet biriminde yönetici olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu görevlerinden dolayı ilave bir ücret ödenmez.”

Bu hüküm, sözleşmeli personelin yönetici olarak görevlendirilebileceğini ancak bu görevlerinden dolayı ek bir ücret almayacaklarını belirtmektedir.

Özetle

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) öğretmenlerin ek iş yapma yasağına dair bir değişiklik yapılmamıştır. Öğretmenler, ticaret yapamaz, ofis açamaz ve resmi ya da özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamazlar. Ayrıca, devlet memurları için yasaklanmış fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar. Yönetici olarak görevlendirilen sözleşmeli personel ise bu görevlerinden dolayı ek bir ücret alamaz. Yeni ÖMK, öğretmenlerin mevcut düzenlemeler çerçevesinde görevlerine devam etmelerini öngörmektedir.