Öğretmenlerin haklarını ve çalışma koşullarını yeniden düzenlemeyi amaçlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sunulmak üzere bekleniyor. Ancak, mevcut taslağın öğretmenlerin beklentilerini tam olarak karşılamadığı ve bazı önemli düzenlemelerin eklenmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış, uzmanlık ve başöğretmenlik statüleri, yıpranma payı ve ikramiyeler konusunda talepleri bulunuyor.

Öğretmenlerin Beklentileri ve Talepleri

  1. Ek Ders Ücretleri: Öğretmenler, ek ders ücretlerinde %100 zam yapılmasını talep ediyor. Mevcut ücretlerin yetersiz olduğu ve öğretmenlerin ek derslerden elde ettikleri gelirlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.
  2. Uzmanlık ve Başöğretmenlik: Öğretmenler, uzman öğretmenlik için 5 yıl, başöğretmenlik için ise 10 yıl kıdem esas alınmasını istiyor. Ayrıca, kıdemi dolan her öğretmenin uzmanlık ve başöğretmenlik tazminatlarından yararlanması gerektiği belirtiliyor.
  3. Yıpranma Payı: Öğretmenler, 4 yıllık hizmet karşılığında 1 yıllık yıpranma payı verilmesini talep ediyor. Bu düzenlemenin, öğretmenlerin çalışma koşullarının zorluklarını telafi edeceği düşünülüyor.
  4. 24 Kasım’da İkramiye: Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş tutarında ikramiye verilmesini talep ediyor. Bu ikramiyenin, öğretmenlerin motivasyonunu artıracağı ve emeklerinin karşılığı olarak görülmesi gerektiği ifade ediliyor.

ÖMK Taslağında Olmayan Düzenlemeler

Öğretmenlerin ücretleri 1 ay içerinde hesaba yatacak Öğretmenlerin ücretleri 1 ay içerinde hesaba yatacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şu anda yer almayan ancak öğretmenler tarafından talep edilen bazı düzenlemeler de dikkat çekiyor:

  1. Kadrolu Statü: Her öğretmenin statüsünün kadrolu olması gerektiği vurgulanıyor. Bu düzenlemenin, öğretmenlerin iş güvencesini artıracağı belirtiliyor.
  2. Maaşlar: En düşük öğretmen maaşının yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiği ifade ediliyor. Öğretmenlerin geçim sıkıntısı yaşamaması ve daha iyi yaşam standartlarına sahip olması gerektiği savunuluyor.
  3. Görevde Yükselme ve Atamalar: Görevde yükselme ve göreve başlama süreçlerinde sadece yazılı sınavın esas alınması gerektiği belirtiliyor. Bu düzenlemenin, objektifliği ve adaleti sağlayacağı düşünülüyor.
  4. Eğitim Fakültesi Mezunları: Öğretmenlerin sadece eğitim fakültesi mezunları arasından atanması gerektiği talep ediliyor. Bu düzenlemenin, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artıracağı savunuluyor.
  5. Tazminatlar: Verilecek her türlü tazminatın emekliliğe yansıtılması gerektiği belirtiliyor. Bu düzenlemenin, öğretmenlerin emeklilik dönemlerinde de maddi güvence sağlayacağı düşünülüyor.
  6. Eğitime Hazırlık Ödeneği: Öğretmenlere verilecek eğitime hazırlık ödeneğinin en az bir maaş tutarında olması gerektiği ifade ediliyor. Bu ödeneğin, öğretmenlerin eğitim yılına daha iyi hazırlanmalarına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Anadolu Eğitim Sendikası'nın Görüşü

Anadolu Eğitim Sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yer alması gerektiğini savunuyor. Sendika, öğretmenlerin maddi ve manevi olarak desteklenmesinin, eğitim kalitesini artıracağını ve öğretmenlerin motivasyonunu yükselteceğini belirtiyor.

Öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi, eğitim sisteminin genel kalitesine de olumlu yansıyacaktır. Öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınarak, daha kapsayıcı ve adil bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hayata geçirilmesi, eğitimde istenen başarıyı yakalamak için önemli bir adım olacaktır.

AES TARAFINDAN ÖMK İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA  ŞÖYLE

ÖMK TASLAĞINDA NELER YOK?

Öğretmenlik Meslek Kanununda;

1- Her öğretmenin statüsü KADROLU olmalıdır,

2- En düşük öğretmen maaşı YOKSULLUK SINIRININ üzerinde olmalıdır,

4- Görevde yükselme ve göreve başlamalarda sadece YAZILI INAV esas alınmalıdır

5- Öğretmenler sadece  eğitim fakülteleri mezunları arasından atanmalıdır,

6- Uzman - başöğretmen ünvanına gerek olmadan kıdemi dolan her öğretmen ilgili tazminatlardan yararlanmalıdır. Uzmanlık tazminatı için 5, başöğretmenlik tazminatı için 10 yıl esas alınmalıdır,

7- Verilecek her türlü tazminat emekliliğe yansıtılmalıdır,

8- Öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye verilmelidir,

9- Eğitime hazırlık ödeneği en az bir maaş tutarında olmalıdır,

10 - Öğretmenlere 4 yıla 1 yıl olacak şekilde YIPRANMA PAYI verilmelidir

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI