2023 Öğretmen Atama Takvimi, Öğretmen Atama Başvurusu Nasıl Yapılır 2023 Öğretmen Atama Takvimi, Öğretmen Atama Başvurusu Nasıl Yapılır
Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılan duyuru açıklaması şöyle:

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken ön başvurunun son günü itibarıyla sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Özür grubu atama Başvuru işlemler 27 Aralık tarihinde başlıyor.

Özür Grubu atamaları başvuru kılavuzu için tıklayınız