KDK’dan okullarda blok ders uygulamasına tavsiye kararı KDK’dan okullarda blok ders uygulamasına tavsiye kararı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından düzenlenen sınavlarda öğretmenlere ödenecek sınav görevi ücretleri belli oldu.

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yöntemle yapılacak olan açık lise ve açık ortaokul sınavlarında görev alacak olan öğretmenlere ödenecek ücretler açıklandı. Sınavlarda görevli bina yöneticisi (Okul Müdürü), bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmene ödenecek olan sınav görevi ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AÇIK LİSE VE ORTAOKUL SINAV ÜCRETLERi

2016-2017 toplu sözleşmesinde, MEB tarafindan yapılan merkezi sınavlarda görevli öğretmenlere, 2006/11350 sayıl Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar üzerinden değil 2012/2723 sayılı Sınav Ücretlerine ilişkin Usul ve Esaslar üzerinden ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplu sözleşmenin ilgili hükmü şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri:

Madde 18- (1) 2006/11350 saykararın 12. maddesinin beşinci fikrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan sınav ücretlerine ilişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır."

2024 Ocak-Temmuz döneminde öğretmenlerin açık lise ve açık ortaokul sınav görevli ücretlerini gösterir tablo şöyle oluştu:

Bina sınav sorumlusun:  1922 TL
Bina sınav sorumlusu  yardımcısın: 1282 TL
Bina yöneticisine (Okul Müdürü): 1218 TL
Bina yöneticisi  yardım cısı (Müdür Yardımcısı): 1090 TL
Salon  başkan:ı 1058 TL
Gözetmene: 1026 TL
Yedek gözetmen: 770 TL
Yardımcı engelli gözetmen: 1282 TL