öğretmenlerin fazladan nöbet karşılığında nöbet görevi ücreti alamamları nedeniyle Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan açıklama yaptı. Geylan, nöbet ücretleriyle ilgili olarak: ''Birden fazla tutulan nöbet görevleri için ücret ödensin.'' dedi.

TES Genel Başkanı Geylan öğretmenlerin nöbet ücretleri ile ilgili şunları söyledi:

''Hatırlanacağı üzere, Türk Eğitim Sen olarak, NÖBET GÖREVİNİN BİR ANGARYA OLMAKTAN ÇIKARILMASI ve bu hizmetin karşılığı olarak ÜCRET ÖDENMESİ talebiyle yıllar süren mücadele yürütmüş, hatta NÖBET TUTMAMA EYLEM kararı dahi almıştık. (O dönem, BİR sendika hariç, neredeyse tüm sendikalar bu eylem kararında ortaklaşmıştı) Nitekim, tüm bu girişim ve mücadeleler sayesinde, nöbet görevleri karşılığında 3 saat ücret ödemesi uygulaması 2016 yılında başlamıştı.

Bu karar, emeğin karşılığı verilmeden öğretmenlere nöbet tutturuluyor olmasının bir ANGARYA OLDUĞUNUN MEB TARAFINDAN DA KABUL EDİLDİĞİ anlamına gelmekteydi. Fakat personel yetersizliğinden dolayı birden fazla nöbet tutulması durumunda herhangi bir ücret ödenmemektedir. Buradan soruyoruz: Bir defa tutulduğunda angarya olan bu nöbet görevi, BİRDEN FAZLA YAPILDIĞINDA ANGARYA OLMUYOR MU? Bakanlığa çağrımız; bu çelişkiyi gidermesi ve tutulan her nöbet karşılığında öğretmenlerimize ücret ödenmesini sağlamasıdır.

Ayrıca birden fazla tutulan nöbet görevlerinin sayıca çok az ve istisnai durumlar olduğu düşünülürse, bunun bütçeye ciddi bir külfet getirmeyeceği de aşikardır. Sayın Bakan Yusuf Tekin’in ÖĞRETMENLER ODALARININ güncel gündem konusu olan hususta da adım atacağına inanıyoruz.''

4 gün okul 3 gün tatil netlik kazandı açıklama yetkililerden geldi 4 gün okul 3 gün tatil netlik kazandı açıklama yetkililerden geldi