Öğretmen nöbeti ile ilgili uygulamaya mahkeme iptal kararı verdi. Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tahir Eşkil, yayınladığı açıklamasında,Çorum Valiliği’nin okullarda öğretmenlere nöbet tutma talimatının Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 27 Haziran 2018 12:30 Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tahir Eşkil, yayınladığı açıklamasında,Çorum Valiliği’nin okullarda öğretmenlere nöbet tutma talimatının Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Ankara'da Ücretli Öğretmenler Kadro Talebinde Bulundu Ankara'da Ücretli Öğretmenler Kadro Talebinde Bulundu

Dava hakkında bilgiler veren Eşkil,

“Çorum Valiliği’nin okullarda öğretmenlerin haftanın bir günü derse girmeyip bütün gün nöbet tutmalarına yönelik talimatı doğrultusunda nöbet listelerinin hazırlanmasına dair işleminin iptali istemiyle açtığımız davada, Bölge İdare Mahkemesi, mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görmeyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti.” dedi.

Eşkil açıklamasında şunları kaydetti:

“Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ocak 2018 tarihinde okullara gönderilen bir yazıyla, ‘Sayın Valimizin okullarımıza yapmış olduğu denetimler sonrasında Müdürlüğümüze ulaşan ‘Denetim Raporlarında’ öğretmen arkadaşlarımızın ders programının uygun olması halinde haftada bir gün

Dava hakkında bilgiler veren Eşkil,

“Çorum Valiliği’nin okullarda öğretmenlerin haftanın bir günü derse girmeyip bütün gün nöbet tutmalarına yönelik talimatı doğrultusunda nöbet listelerinin hazırlanmasına dair işleminin iptali istemiyle açtığımız davada, Bölge İdare Mahkemesi, mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görmeyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti.” dedi.

Eşkil açıklamasında şunları kaydetti:

“Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ocak 2018 tarihinde okullara gönderilen bir yazıyla, ‘Sayın Valimizin okullarımıza yapmış olduğu denetimler sonrasında Müdürlüğümüze ulaşan ‘Denetim Raporlarında’ öğretmen arkadaşlarımızın ders programının uygun olması halinde haftada bir gün ders saatleri açısından tamamen boş bırakılması ve o gün nöbet tutmalarının temini üzerinde çalışılmalıdır talimatı verilmiştir’ denilerek, 2017-2018 öğretim yılı ikinci yarıyılında öğretmen nöbet çizelgelerinin valinin talimatı gereğince düzenlenmesi istenmişti.Eğitim-Bir-Sen olarak, söz konusu işleme karşı açtığımız davada, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, ‘İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin ne şekilde nöbet tutacağının (mevzuatta) ayrıntılı olarak düzenlendiği, nöbet görevinin öğretmenin temel yükümlülüğü olan ders anlatma göreviyle çelişmediği, söz konusu görevin fiilen okulun belli bir noktasında ifa edilmesi gereken bir niteliğinin bulunmadığı, nitekim mevzuatta da nöbetin tanımlanmadığı ve nöbetçi öğretmene ders verilmeyeceğine ilişkin bir hüküm de bulunmadığı görüldüğünden mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği’ gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.