Mayıs 2024 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusunda “Sözlü Sınav” başlıklı bölümde, mülakatla ilgili bakanlık düzeyinde yapılan açıklamalar çizgisinde kapsamın genişlediği dikkat çekti. Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile yüzde 50 oranında mülakat puanı esasına dayalı bir sistemingetirilmiş olması, akla geçtiğimiz yıllarda yaşanan mağduriyetleri getirdi. Eğitim Gücü Sen olarak mülakat tartışmalarında başından beri tarafımız bellidir; mülakat, adil ve liyakatı gözeten bir ölçme yöntemi değildir. Bu nedenle mağduriyetleri beraberinde getirecektir. Genç meslektaşlarımızın hayallerinin yıkılmasına göz yummayacağız.

Öğretmenler kurulu toplantısı zümreler ne zaman nasıl yapılacak il dışı seminerdeki öğretmenler nasıl katılacak Öğretmenler kurulu toplantısı zümreler ne zaman nasıl yapılacak il dışı seminerdeki öğretmenler nasıl katılacak

Bilindiği gibi; 14.05.2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi ile Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe “(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.” hükmü eklenmiştir.

Eğitim Gücü Sen olarak her platformda sözlü sınava karşı olduğumuzu dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Sözlü sınav denildiği zaman;   “objektiflik” ilkesinden uzak,adam kayırmacılığın ve siyasi kadrolaşmanın önünü açan,denetlemesi mümkün olmayan ve bu sebeple de sayısız haksızlığa neden olan bir uygulama akla gelmektedir.  Herkes şunu bilmelidir ki Eğitim Gücü Sen olarak “sözlü sınav uygulamasının kaldırılması” için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Mülakat sistemi nedeniyle ortayaçıkacak mağduriyetleri önlemek adına tüm meslektaşlarımızın,her zaman olduğu gibi, bugün de yanlarındayız. 

Bu nedenle  Eğitim Gücü Sen olarak, ilgili yönetmelik değişikliğini içeren maddenin yürütmesinin durdurulması ve dayanak kanun maddesinin “somut norm denetimi yoluyla incelenerek iptali” talebiyle davamızı açtık. Adalet ve liyakat ilkelerine ters düşen mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini bir kere daha belirtiriz.