PANSİYONLU OKULLARIMIZDA GÖREV YAPAN MÜDÜR BAŞ YARDIMCILARI ÜCRETSİZ YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANMALIDIR

2698 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 8. Maddesinde Pansiyonlu okullarımızdaki yemek hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacak personel; “Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memurlar ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dâhil edilerek yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek yerler.” hükmü ile belirlenmiş olmasına rağmen Pansiyonlu okullarımızda görev yapan, okul pansiyonunun her türlü ihale vb. iş ve işlemlerinde görev alan Müdür Baş Yardımcılarına ücretsiz yemek imkânı verilmemiştir.

Günümüzün ekonomik koşullarında, kamu çalışanlarının alım gücü her geçen gün düşerken memurlar, yüksek enflasyon altında ezilmektedir. İlgi Kanunun 8. Maddesine Müdür Baş Yardımcılarının da ücretsiz yemek yemelerine dair düzenleme yapılması, pansiyonlu okullarda görev yapan Müdür Baş Yardımcılarının söz konusu mağduriyetini giderecektir.

Emir KAZAK

Yeni matematik dersi müfredatı belli oldu Yeni matematik dersi müfredatı belli oldu

Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı