Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü öğretmendir, eğitimcidir eğitimin içindedir. Buna rağmen Meslek Kanunu kapsamınıın dışında kalmışlardır. Uzman ve baş öğretmenlik haklarından yararlanamamışlardır. Mali ve özlük haklarında kabul edilemez dengesizlikler oluşmuştur. Mahiyetindeki eğitim öğretim sınıfı personellerinden toplamda çok daha az ücret alır hale gelmişlerdir. Zaman için de biriken diğer sosyal kayıplarla beraber  MEB Şube Müdürleri adına dram başlamıştır. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığının üst bürokrasisinde yapılan mali iyileştirmelerden mahrum bırakılmaları ayrıştırılma duygusunu iyice körüklemiştir. MEB Bürokrasinin kilit taşı, çelik çekirdeği konumunda bulunan ve kurumlardaki yükü omuzlayan Şube Müdürleri/İlçe Müdürleri ve İl Müdür Yardımcıları, Bakanlığın bu işe çözüm bulacağı umutlarını hep diri tutmuşlardır. Ancak Ocak 15 maaşlarını hazırlayan yahut imzalayan Şube müdürleri görülmedikleri veya önemsenmedikleri hissiyatına kapılmışlardır.

#MebSubeMudurleri Etiketi 210 Bin Twit ile Türkiye Gündemine Oturdu

Uzun zamandır seslerini çeşitli faaliyetlerle usulünce vakarlarını bozmadan karar alıcılara duyurma çabası içindedirler. Günümüzde ses duyurma mecralarından biri haline gelen sosyal medyada çok kere gündem olmuşlardır. Yine son olarak 16 Ocak 2023 te Twitter da 210 Bini aşan  twit ile Türkiye gündeminde taleplerini iletmişlerdir.

-Eğitim İş Kolu Sendika Başkanları haklı taleplere sahip çıkmışlardır.

Medya,basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden  Eğitim sendikalarının teşkilatları ve bizzat genel başkanları destek mesajları açıklamışlardır. Durumun sürdürülebilir olmadığı, behemehal mevcut ücret dengesizliğinin giderilmesi gerektiği yönünde yetkililere çağrılar yapmışlar  ve çözüm önerileri sunmuşlardır.

Kamu hizmetinin amaca uygun olarak etkin, verimli ve faydalı yürütülmesi için örgüt yapısının yani rol/görev/statü alanlarının, rasyonel şekilde düzenlenmesi ve her sorumluluk/statü alanına uygun ücretlendirmenin yapılması gerekir. Şube Müdürü/İlçe Müdürü gibi, unvanlarda görev yapanların, halen devam eden ücret dengesizliklerinin giderilmesi çalışma barışı, moral motivasyon ve hukukilik açılarından değerlendirmeye alınıp, gelirlerin hiyerarşik unvanlarla orantılı olarak çözüm getirilmesi gerekmektedir.

2. tur seçimlerinden sonra Ali Yalçın'dan açıklama 2. tur seçimlerinden sonra Ali Yalçın'dan açıklama

Adil ve vicdanların kabul edebileceği çözümler beklenmektedir. Ücret dengesizliğin gidermek için acilen  15 Şubat maaşlarına yetişecek,  beklentileri karşılayacak MEB personeli hiyerarşisine uygun bir iyileştirme haberini yetkili makamlardan ümitle inancla beklemektedirler.

MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ PLATFORMU