MEB’den yeni lise modeli çok sayıda tematik lise açıldı öğrencilerin ilgisi artıyor MEB’den yeni lise modeli çok sayıda tematik lise açıldı öğrencilerin ilgisi artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, e-okul üzerinden yapılan yıl sonu işlemleri ilemilgili önemli duyuru yayınladı. Sene sonu işlemlerinde öğretmenlerin ve okul idarelerinin dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı uyarılarda duyuru yapan MEB'in açıklaması şöyle:

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 30.05.2024 tarihli, 103413302 sayılı ve “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri” konulu yazısı gereği e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde gerekli teknik alt yapı güncellemeleri tamamlanarak, sistem üzerinde aktif duruma getirilmiştir. Bu kapsamda;

Not-01: 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren Ortaokul kademesinde Şube Öğretmenler Kurulu Kararlarının arasına Türkçe Dersi Yıl Sonu Ortalaması 70’den küçük olan öğrenciler için “Ş.Ö.K.K-5” nedeni eklenmiştir.

Not-02: İlköğretim kurumları arasında nakil ve geçiş yapan öğrencilerin yeni okullarında uygulanan haftalık ders çizelgesine göre ortak ve seçmeli derslerinin tanımlanarak ikinci döneme ait not girişlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.

Not-03: Sürekli devamsız durumda olan ilkokul 1,2,3 ve 4.sınıf ile ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri için herhangi bir puan girişi yapılmayacak olup bu durumdaki öğrenciler için okul idarelerince “Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranı üzerinden “Sürekli Devamsız Sınıf Tekrarına Kaldı” seçeneği seçilerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacaktır.

Not-04: İlkokullarda velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarına kalacak olan ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri için okul idarelerince “Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranı üzerinden “Veli İsteği İle Sınıf Tekrarına Kaldı” seçeneği seçilerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacaktır.

Not-05: Bünyesinde “Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Hafif Zihinsel, Otistik Hafif ve Bedensel Engelliler” sınıf/şubelerinde aktif olarak kayıtlı bulunan öğrencilerin “Özürlü-Özürsüz Devamsızlık Süresi Nedeniyle Sınıf Tekrarına Kalma” durumları ile ilgili olarak güncelleme yapılmıştır.

Not-06: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 36.Maddesinin 2.fıkrası gereği yukarıdaki sınıf türleri dışında kalan “Orta Ağır Zihinsel ve Orta Ağır Otistik” sınıf/şubelerinde aktif kayıtlı bulunan öğrencilerden Özürsüz Devamsızlık Süresi 20 – (Yirmi) günü geçmemek kaydıyla toplam 70 (Yetmiş) iş günü devamsızlığı olanlar sistem tarafından otomatik olarak sınıf tekrarına bırakılacaktır.