MEV'den öğretmenlere zorunlu görevlendirme. Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in öğretmenlere isteği dışında (resen) görevlendirme yapması bazı öğretmenlerin sorun yaşamasına ve itirazlarına neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere sormadan çok sayıda öğretmeni isteği dışında seminerde görevlendirdi. Bakanlık tarafından yapılan bu görevlendirmeler bazı öğretmenlerin sorun yaşamasına neden oldu. MEB'in yaptığı görevlendirmeler nedeniyle sorun yaşayan öğretmenler görevlendirmeyi iptal ettirmek için milli eğitim müdürlüklerine başvurdu.

Öğretmenlerin 16 Temmuz 4 Ağustos arası Yaz Eğitim Etkinlikleri başvuruları başladı Öğretmenlerin 16 Temmuz 4 Ağustos arası Yaz Eğitim Etkinlikleri başvuruları başladı

MEB tarafından 2024 - 2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak olan yeni müfredat ile ilgili olarak öğretmenler resen görevlendirildi. Bakanlık bu görevlendirmeleri gönüllülük esasî ile değil de resen görevlendirme şeklinde yaptı. Resen görevlendirilen öğretmenlerin bir kısmı şartlarının uygun olmaması nedeniyle sorun yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatın öğretmenlere anlatılabilmesi için yoğun bir çalışma sürecine girdi. Bu kapsamda müfredatın öğretmenlere anlatılması için ilk etapta belli bir sayıda öğretmenin eğitilmesi, bu öğretmenlerin ise bulundukları illerdeki öğretmenlere eğitim vermesi hedefleniyor. İlk etapta eğitim alınacak öğretmenlerin milli eğitim müdürlükleri tarafından öğretmenlere sorulmadan, bu görevi isteyip istemedikleri yönünde talepleri ve görüşleri alınmadan yapılması öğretmenlerin tepkisine neden oldu. 

Milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan görevlendirmeler nedeniyle bazı öğretmenler ailevi nedenlerle bazı öğretmenler çocuklarının olması nedeniyle bazı öğretmenler ise sağlık durumu gibi gerekçelerle görevi iptal etmek istedi. 
Bu öğretmenlerin itirazlari kısa sürede değerlendirilecek ve mazereti kabul edilen öğretmenlerin yerine başka öğretmenler görevlendirilecek.

Öğretmenler ise bu görevlendirmelerin öğretmenlerin görüşü alınarak gönüllü bir şekilde yapılmasını istiyor.