Milli Eğitim Bakanlığı MEB'den, öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışma semineri ile ilgili resmi yazı.
AÇIKLAMALAR
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı sene sonu mesleki çalışmaları eğitim kurumlarında yüz yüze olacak
şekilde planlanmıştır. Öğretmenlerimiz talepte bulunmaları hâlinde görev yaptıkları ilin dışında istedikleri
il/ilçede görev yaptıkları kurum türü ve kademesine uygun eğitim kurumlarında mesleki çalışmalara
katılabileceklerdir.
Mesleki çalışma döneminde öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim
Programlarını incelemeleri beklenmektedir. Geliştirilen öğretim programlarının “ortak metin” bölümü tüm
öğretmenlerimizce, alana özgü hazırlanan öğretim programları ise ilgili alan öğretmenlerince incelenecektir.
Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler, “ortak metin” bölümüne ilişkin değerlendirmelerini
tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını okul/kurum müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda
ekli programa göre sürdüreceklerdir.
Bu çerçevede;
• Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenlerimizi mesleki çalışmalar konusunda bilgilendirecek ve
görev yaptığı ilin dışında mesleki çalışmalara katılacakların taleplerini alıp il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerine bilgi vereceklerdir.
• Bulundukları ilin dışında mesleki çalışmalara katılacak öğretmenlerimiz, mesleki çalışmaya
katılacağı il/ilçe bilgilerini 20 Mayıs -2 Haziran 2024 tarihleri arasında veri.meb.gov.tr adresinde
yayımlanacak forma işleyeceklerdir.
• İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri kendilerinin sorumluluk alanında mesleki çalışma yapmak isteyen
öğretmenlerimizin taleplerini 3-5 Haziran 2024 tarihlerinde MEBBİS modülü üzerinden alacaklar
ve mesleki çalışmanın yapılacağı okul/kurum ve çalışmaya katılacak öğretmenlerin planlamasını
(il dışından gelecek öğretmenlerin mesleki çalışmaya katılacağı okulun belirlenmesinde
öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu ile aynı kademe ve derecede olmasına dikkat ederek) en
geç 15 Haziran 2024 tarihine kadar sonuçlandırıp duyuracaklardır.
• Mesleki çalışma döneminde okul öncesi ve sınıf öğretmenleri mesleki çalışmalarını görev
yaptıkları ya da ilişkilendirildikleri okullarda zümreler hâlinde yapacaklardır. Ancak il dışı
talepleri nedeniyle öğretmen sayısı 5’in altında kalan veya toplam sayısı 5’in altında olan eğitim
kurumlarındaki öğretmenler mesleki çalışmalarını il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından
yapılacak planlama doğrultusunda farklı okul/kurumlarda gerçekleştirebileceklerdir.
• Alanında program değişikliği olan diğer alan öğretmenleri mesleki çalışmalarını eğitim bölgesi
düzeyinde veya il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak planlama doğrultusunda
belirlenecek eğitim kurumlarında zümreler bazında yapacaklardır.
• Mesleki çalışmalar kapsamında bir araya gelen öğretmenler değerlendirmelerini, Ek-1 ve Ek-2
formda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapacaklardır.
• Kurban Bayramı sonrası 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde çalışanların idari izinli sayılmaları
durumunda alanında program değişikliği olan öğretmenlerimiz Ek-1 formda belirtilen çalışmaları
24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, Ek-2 formda belirtilen çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024
tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.
• Alanında öğretim programı değişikliği olmayan öğretmenlerimiz ise idari izin verilmesi
durumunda Ek-1 form çalışmalarını 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, genel müdürlükler bazında
kendilerine verilen konularda yapacakları çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün
olacak şekilde yapacaklardır.
• Görev yaptığı okul dışında mesleki çalışmasını tamamlayan öğretmenlerin mesleki çalışmaya
katılım durumları kadrolarının bulunduğu okula yazılı olarak bildirilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin haziran ayında yapacağı mesleki çalışma ile ilgili resmi yazıyı kurumlara gönderdi. İşte bakanlık tarafından kurumlara gönderilen o resmi yazı:

MEB’den öğretmenlere yeni görev için açıklama MEB’den öğretmenlere yeni görev için açıklama