Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi değiştirildi. Bakanlık tarafından kurumlara gönderilen resmi yazı ve yönerge metni şöyle

Andırın'da depremden 49 gün sonra eğitim öğretim başladı Andırın'da depremden 49 gün sonra eğitim öğretim başladı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : E-83203306-10.04-69369625 Konu : Yönerge Değişikliği
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi. b) 26.01.2023 tarihli ve 69318554 sayılı Makam Onayı.
26.01.2023
Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasların yer aldığı ilgi (a) Yönergede ilgi (b) Makam Onayı ile değişikliğe gidilmiştir.
Güncel Yönerge yazımız ekinde gönderilmiş olup ilgililere duyurulması hususunu bilgilerinize arz ve rica ederim.
Ek: