Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında görev yapan öğretmenlerin şeflik terfilerinde kullanılan ödül ve ceza puanlarında değişiklik yaptı. MEB tarafından yapılam yeni düzenleme Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti. Meslek Liselerinde görev yapan öğretmenlere yönelik olarak yapılan değişikliklerle daha adil ve performansa dayalı bir değerlendirmenin amaçlandığı bildirildi.

2023 2024 eğitim Öğretim yılı başlamadan hemen önce çok önemli yönetmelik değişiklikleri yaparak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamaya koyan Milli Eğitim Bakanlığının önemli bir değişikliği de şef olacak öğretmenlerle ilgili oldu. İşte Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılan değişiklikle, Mesleki ve Teknik Liselerde görev yapan öğretmenlerin alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçerli olacak olan yeni ödül ve ceza puanlama sistemindeki karşılıkları:

Sınav sisteminde devrim gibi uygulama geliyor test sistemi kalkıyor Sınav sisteminde devrim gibi uygulama geliyor test sistemi kalkıyor