Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik yeni etkinlik örnekleri ve ölçme araçları hazırlanarak yayınlandı.

Milli Eğitim bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce durum belirlemeye yönelik daha önce yayımlanan etkinliklere ek olarak ilkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden süreç odaklı ve oyun temelli yeni etkinlikler öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Bundan sonraki süreçte de benzer örnek ölçme araçları hazırlanarak yayımlanacak. 

Öğrencilere burs miktarı artırıldı, 12.000 TL’ye kadar çıkan burslar var Öğrencilere burs miktarı artırıldı, 12.000 TL’ye kadar çıkan burslar var

Tüm "Biçimlendirici Değerlendirme Etkinlik Örnekleri"ne ulaşmak için https://odsgm.meb.gov.tr/www/bicimlendirici-degerlendirme-ornekleri/icerik/1059 tıklayınız.