Öğretmenlere 3 Oturum Yeni Sınav Görevi İlanı Öğretmenlere 3 Oturum Yeni Sınav Görevi İlanı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 sorumluluk sınavlarının Kasım ayı içerisinde yapılmasını istedi. Buna gerekçe olarak ise mezun olabilecek öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarına yerleşebilmelerini sağlamak.

SORUMLULUK SINAVLARI KASIM AYINDA YAPILACAK

2022 YKS sonucuna göre bir üniversiteye yerleşmiş olan ancak ortaöğretim kurumlarından sorumlu oldukları dersler nedeniyle mezun olamayıp beklemeli durumda bulunan öğrencilerin Kasım ayı içerisinde sorumluluk sınavlarına alınmaları hakkında ilgi MEB Makam Oluru aldı.

Üniversitelere yerleşmiş ve geçici kayıtlarını yaptırmış olan söz konusu öğrencilerin bu sınavlara girerek başarılı olmaları hâlinde geçici kayıtlı bulundukları üniversitelere 30.12.2022 tarihine kadar diplomalarını ibraz etme imkânı sağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen öğrencileri kapsayan ek sorumluluk sınavlarının; ilgililere ivedilikle duyurularak, sorumlu oldukları tüm dersleri kapsayacak şekilde Kasım ayı içerisinde Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması istendi.