MUĞLA'DA MESLEK LİSESİNDEN İŞSİZLİĞE TARİHİ ÇÖZÜM MUĞLA'DA MESLEK LİSESİNDEN İŞSİZLİĞE TARİHİ ÇÖZÜM
Milli Eğitim bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan  ''Kalfalık / Ustalık Sınavları'' konu ve 25.01.2022 tarihli resmi yazı şöyle:

Mesleki eğitim merkezi programında uygulanan meslek alan ve dalları, 31. Mesleki Eğitim Kurulu kararı ile güncellenmiş olup 142 olan meslek dalı sayısı 181'e çıkmıştır. Yapılan bu güncelleme sonucunda yeni kapsama alınan meslek dallarında, e-Sınav soruları hazırlanmış ve Ocak 2022 döneminden itibaren e-Sınav uygulamasına başlanmıştır.
İlgi Yönerge kapsamında yapılan kalfalık/ustalık sınavlara ait;
1- Beceri Sınav Kriterleri
2- 3 Yıllık Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Mezunlarının Ustalık Belgesi Başvurularına İlişkin Tablo
3- MYK Belgeleri Değerlendirme Tablosu
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sitesi dökümanlar sayfasında yayınlanmıştır.
32 nci Mesleki Eğitim Kurulu kararlarıyla 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına yeni alınan Animasyon, Balıkçılık ve Su Ürünleri ile Yazılım Geliştirme dallarında Yönerge kapsamında yapılacak olan kalfalık/ustalık sınavlarında; e-Sınav soruları, beceri sınavı değerlendirme kriterleri ve e-Mesem ile e-Sınav sisteminde gerekli alt yapı hazırlanıncaya kadar teorik sınav soruları ve beceri sınav kriterleri, ilgi Yönergenin "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre oluşturulacak sınav komisyonları tarafından ilgili alan/dala ait erçeve Öğretim Programları, Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler ve kurs programları referans alınarak hazırlanacak olup aynı madde hükümlerine göre teorik ve beceri sınavları da okul/kurum/işletmelerde yapılacaktır.
Bu durumdaki adaylar, e-Mesem sisteminde öğrenci bilgi sayfasından "Kısıtlı Aday" olarak işaretlenecek ve teorik sınav puanları okul müdürlüğü tarafından sisteme girilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Nazan ŞENER
Bakan a.
Genel Müdür