Aile be Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bakanlık bünyesinde görevlendirmek üzere temizlik personeli alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılacak olan temizlik görevlisi alımı için başvurular devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan 8.000 personel alımı kapsamında, temizlik personeli alımı da yapılacak. Temizlik personeli için kadın ve erkek adaylar arasından ortaöğretim (lise)mezunu 465 kişilik kadro ayrıldı. Bakanlık bu kadrolar için temizlik görevlisi alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılacak olan temizlik görevlisi alımlarına yönelik başvuru işlemleri 11 Mart 2024 tarihine devam edecek.

 Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi olmak için  başvuru yapacak olan adayların genel şartların yanı sıra, özel şartları da sağlaması gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı Şartları Şöyle:

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

TÜBİTAK'ın iş yeri hekimi ve teknik personel alımında başvuru süresi uzatıldı TÜBİTAK'ın iş yeri hekimi ve teknik personel alımında başvuru süresi uzatıldı

Personel Alımı Kontenjanları ve Aranan Özel Şartlar

76.Alt ilan

Tasra

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

(4/B)

39

Ortaögretim

Kadin/Erkek

a) Ortaögretim Kurumlarinin herhangi bir alanindan mezun olmak.

b) 2022 yili KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puani olmak.

77.Alt ilan

Tasra

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

(4/B) (Kadin)

268

Ortaögretim

Kadin

b) Cinasierim Kurumlarm herangi bir alandan mezun olmak.

c) 2022 yil KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puan olmak.

78.Alt ilan

Tasra

Destek Personeli (Temizlik Personeli)

(4/B) (Erkek)

158

Ortaögretim

Erkek

a) Ortaögretim Kurumlarinin herhangi bir alanindan mezun olmak.

b) Cinsiyeti erkek olmak.

c) 2022 vil KPSS P94 puan türünden gecerli en az 60 puani olmak.

Başvuru Tarihi Başvuru Şekli ve Başvuru Yeri

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından duyurulan temizlik görevlisi alımı başvuruları 21 Şubat 2024-11 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Başvuruların şartnamede belirtilen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. Yukarıdaki süreler dışında Yapılan başvurular kabul edilmeyecek