BÜTÜN ÖĞRETMENLER EBORDROLARINI KONTROL ETMELİDİR!            
Değerli Arkadaşlar,
Hürriyetçi Eğitim Sen olarak doğruluk ve haklılık üzere bir istikamette olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu noktada ne bir endişe ne bir korku ne de bir göz yumma içerisinde olduk ve hiçbir zaman da olmayacağız. 
Bu vesileyle az önce suç duyurusunda bulunduğumuz Kocaeli Adliyesinden kamuoyu ile paylaşacağımız durum, maalesef eğitim camiamızda olmaması gereken, üzücü fakat bir an önce gerekeni yapılması gereken vahim bir iddiadır. Bu noktada:
Gölcük ilçemizdeki bir okulumuzda bir öğretmen arkadaşımızın tesadüfen e bordrosuna bakması sonucu banka hesabına yatan ek ders ücreti ile e bordrosunda görünen ek ders ücreti arasında yaklaşık üç katı fark olduğunu tespit etmiş sonrasında bunu diğer öğretmenlerle paylaşması sonucunda aynı okulda altı öğretmen de kendi hesaplarında bu durumu tespit etmiştir. Hem de defalarca ve yıllarca…
Hem çirkin ve yüz kızartıcı bir suçun zannı altına sokulan hem de kendisine bilgileri dışında yüksek ek ders tahahhuk ettirildiği için erken aylarda yüksek vergi ödemek zorunda kalan öğretmenlerimiz durumu Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Şubemize bildirmiş, sendikamızın yönetim kurulu üyeleri aynı gün önce ilgili okula ziyarette bulunup öğretmenlerimizden durum hakkında bilgi almıştır.
Durumun çok ciddi olduğunu gördüğümüz üzere aynı gün bu durumla ilgili Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bu durumun ivedilikle araştırılması, organize bir işin olup olmadığının tespiti ve başka okullarda da aynı çirkin işlemin yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanmasını; söz konusu suça iştirak eden ve göz yuman kim varsa derhal gereğinin yapılmasını ve öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep eden bir dilekçe sunduk. Ve uyardık: Öğretmen arkadaşlarımızın e bordrolarından ve banka hesaplarından tespit edebildiği üzere en az beş yıldan beri aynı suçun işlendiği göz önünde bulundurulursa kurumunuzda da yardım eden veya göz yuman personelinizin olması muhtemeldir. Zira böylesi bir durumun ilgilerin dikkatini çekmemesi mümkün değildir. Bu sebeple derhal gereğini yapın dedik.
Şimdi buradan soruyoruz:
1.    Yıllardır bazı öğretmenlere iki bordro tanzim edilirken biri öğretmenin hesabına diğeri başka hesaplara aktarılırken bu durum ilgili hiç kimsenin dikkatini çekmemiş midir? Bir öğretmenin hak etmesi muhtemel olmayan ek ders ücretlerini hatta raporlu olan öğretmene tahakkuk ettirilen ek ders ücretlerini kontrol edenler, imzalayanlar bunu nasıl fark etmemiştir?
2.    Havuza gelen sonra da resmi bordrolara göre öğretmenlerin hesabına yatırılan paranın dışında kalan fazla para hangi iban numaralı hesaplara aktarılmıştır?
3.    Bu iş ve işlemler sonucunda Devletimiz ne kadar zarara uğratılmıştır?
4.    Bu çirkin işlem sebebiyle yüksek vergi dilimine giren öğretmenlerimizin zararı nasıl karşılanacaktır?
5.    Bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürüne bizzat ve resmi olarak ihbar ettiğimizden bu yana araştırmanın ve incelemenin salahiyeti açısından ilgili kamu görevlileri açığa alınmış mıdır?
6.    Okul müdürünün hala açığa alınmadığı ve emeklilik işlemlerinin hızlandırılarak bu işten en az zararla kurtarılması çabası doğru mudur?
7.    Uzun yıllara dayanan ve bu süre zarfında ne hikmetse kimsenin dikkatini çekmeyen bu yüz kızartıcı iş ve işlem başka okullarda da yapılmış mıdır?
8.    Bir sendikanın okula gelip öğretmenlerle toplantı yapıp bu durumun failinin okul müdürü olduğu ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kimsenin bu durumla ilişkisi olmadığını söylemesinin sebebi hikmeti nedir?

MEB’den öğretmenlere özel %50 indirim yaz tatili boyunca geçerli olacak MEB’den öğretmenlere özel %50 indirim yaz tatili boyunca geçerli olacak

Değerli Arkadaşlar,
Söz konusu olayın Devletimizi ciddi zarara uğratması, bu noktada öğretmenlerimizin hem maddi hem de manevi zarara uğratılması ve mesleğimizin itibarına asla yakışmayacak bir durum olması vesilesiyle; öğretmenlerimizin de sendikamıza sunduğu dilekçeleri doğrultusunda bugün de Kocaeli Adliyesine suç duyurusunda bulunmuş olduk. 
Son olarak bu yaşanan yüz kızartıcı durum aynı zamanda sitemin ortaya koyduğu bir açığın da belgesi olması vesilesiyle buradan tüm öğretmenlerimize önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz: LÜTFEN EBORDROLARINIZI GEÇMİŞE DÖNÜK KONTROL EDİN!            
Buradan çok net ifade edelim ki, hiçbir eğitim çalışanının hakkını yedirmeyeceğimiz gibi, hiçbir yanlışın, hukuksuzluğun ve hatta nemelazımcılığın tarafında olmayacağız; aksine Devletimiz ve milletimiz aleyhine bir cürüm söz konusu ise kimseden bir emir ya da talimat beklemeden tüm hukuki yolları kullanarak hakkın tesisi noktasında vatanseverliğimizin gereğini yapacağız.
Bu vesileyle Sayın Savcılarımızdan Gölcük ilçemizde halihazırda bir okulda yaşandığı iddia edilen bu durumun her yönüyle incelenmesini, böyle bir vahim durum yaşanmışsa bu durumun organize bir hadise olup olmadığının tespit edilmesini ve bir suç ortaya çıkarılmışsa bu duruma göz yumanlar dahil tüm suçluların ivedilikle mahkeme huzuruna çıkarılmasını istiyoruz. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak üyemiz olsun olmasın hem mağdur olan öğretmenlerimizin yanında olacağız hem de görevini kötüye kullanarak Devletimizi maddi zarar, mesleğimizi de manevi zarara uğratanların karşısında olarak bu davanın tüm süreçlerinde takipçisi olacağız.                                                                           

Adem ELLİALTIOĞLU

Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı

Bu gelişmenin ardından okul müdürünün emeklilik istediği ve milli eğitim müdürlüğü tarafından okul müdürünün emeklilik işlemlerinin başlatıldığı iddia edildi.