Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), Blok ders iptali başvurusu ile ilgili olarak aldığı karara göre, Diyarbakır’da  bir lisede öğrenim gören bir öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek okuldaki bu uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.

Blok ders yapılması uygulamasına son verilmesi ile ilgili yalebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ya başvurdu.

Veli tarafından yapılan başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na ile Diyarbakır Valiliği'ne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

MEB’in öğretmenlere dört yıl sınava girmeme cezası hangi öğretmenlere uygulanacak MEB’in öğretmenlere dört yıl sınava girmeme cezası hangi öğretmenlere uygulanacak

Kamu denetçileri kurulu KDK'nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.