2024 Haziran öğretmen semineri tarihi konuları programı son gelişmeler 2024 Haziran öğretmen semineri tarihi konuları programı son gelişmeler

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan ve Cumhurbaşkanlığına sunulan yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama yaparak çeşitli eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Paylaşım yapan Özbay'ın açıklaması şöyle:
 

Öğretmenlik Meslek Kanunu : Öğretmenin adı var, fikri yok! 
Her geçen gün öğretmenlik mesleğine daha fazla zarar veren Milli Eğitim Bakanlığı yine gerçek sendikaların ve öğretmenlerin düşüncesini, taleplerini yok sayarak yeni bir meslek kanunu dayatmasına hazırlanıyor!
Geçmiş geleceğin aynasıdır, bu meslek kanununda bizleri muhtemel olarak neler bekliyor?
•İdareye disiplin hükümleri üzerinden keyfi yetkiler verilecektir. Bu durum, öğretmenlerin baskı altında çalışmasına ve haklarının korunmamasına yol açacaktır.
•Öğretmenleri unvanlarla ayrıştırmaya, eğitim barışını bozmaya devam edilecektir! Sınav yok ama akademi var! Bu akademide kimler hangi yetkinlikle görev yapacak ve neye kime göre değerlendirme yapacak belli değildir. 
•Unvanlarla birlikte verilecek ek ücretler, kademe ilerlemesi gibi ceza alanlara verilmeyecektir. Disiplin hükümleri yine öğretmen üzerinde sopa gibi kullanılacaktır. 
•Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla birlikte, öğretmenlerin uzmanlık belgeleri yok sayılacak ve üniversite eğitimleri değersizleştirilecektir.
•12 yılını dolduran öğretmenlerin zorunlu rotasyona tabi tutulması, öğretmenlerin ailelerinden ve çalışma ortamlarından kopmasına neden olacaktır. Zorunlu rotasyon, öğretmene sürgündür. 
•Proje okulu uygulamasının keyfi atamalarla sürdürülmesi, eğitimde liyakat ve eşitlik ilkelerinin zedelenmesine yol açacaktır.
•Başöğretmen unvanının sınavla değerlendirilmesi ve kademeli unvan sistemine dahil edilmesi, Başöğretmen ünvanlı tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün biz öğretmenler için de gurur duyduğumuz unvanının önemini ve saygınlığını zedelemek isteğidir.
•Ek derslerde bozdur bozdur harca cinsinden yapılan küçük artış, öğretmenlerin geçim sıkıntısını çözmeye yetmeyecektir.
•Okullarda artan şiddete dair yetersiz düzenlemeler, fikrini almadıkları, değer vermedikleri, itibarsızlaştırmaya devam ettikleri öğretmenlerin güvenliğini sağlamayacağı gibi, göstermelik kalacaktır, öğretmenlerin güvenliğini tehlikeye atmaya ve bunun sebebi olmaya devam edilmiş olacaktır.
•Özel okul öğretmeni taban (devletteki öğretmen ile eşdeğer) ücret beklerken hadi size yeşil pasaport verelim denilecektir. 
Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu, sizin adınıza en iyisini biz biliriz sorunlu yaklaşımın devam ettiğinin göstergesidir, eğitim sistemimizde daha da geriye gidiştir! Eğitim barışını ve güvenli, güvenceli çalışma ortamını bozacak niteliktedir!

“Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.” 
Mustafa Kemal Atatürk