Yapay Zeka (AI) Anayasa Ne Demek? Türkiye'ye Yapay Zekalı Anayasa Yapay Zeka (AI) Anayasa Ne Demek? Türkiye'ye Yapay Zekalı Anayasa
İşçi memur askerlik borçlanması, emeklilik yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi? 2002 öncesi ve sonrasında askerlik hizmetini yapan memur ve işçiler açısından askerlik hizmetinin memuriyete başlangıçta dikkate alınıp alınmayacağı ve diğer detaylar şöyle:
Memurlar açısından değerlendirme yapıldığında, 2002 öncesi borçlanma kapsamında olan sürelerin borçlanılması önemli olup, borçlanmalar 2002 tarihi itibariyle memurun hizmet toplamına eklenir, buna karşın memurlar için emeklilik yaşı bakımından işe giriş başlangıç tarihi itibariyle hesaplama yapılmaz.
Öte yandan 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanmaktadır.
İlgili kanun hükümlerine göre göre, 
23/05/2002 tarihinden önce en az 3 yıl hizmet süresi olanlar yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış olanlar kademelendirilmiş yaş gruplarına dahil olurlar, yoksa erkek memurlar 60 yaşını doldurmayı beklerler.
23/05/2002 tarihinden önce yapılmış olan askerlik görevi hizmet sürelerini bugün dahi borçlananların bu süresi 23/05/2002 tarihindeki hizmet süresini artırır ve emeklilik yaş grubunu daha önce tamamlamaya etki eder ve hizmet süresini de artırır.
Öte yandan 23/05/2002 tarihinden sonra yapılmış olan askerlik hizmet sürelerinin borçlanması yaş grubunda bir avantaj sağlamaz, bu tarihten sonra yapılan askerlik sadece emeklilik hizmet süresini daha önce tamamlanmasına katkı sağlar.
Memuriyet hizmeti öncesi yapılan askerlik hizmeti eğer 23/5/2002 tarihinden önce ise emeklilik yaşını etkiler. Ancak işçilerde olduğu gibi sigortalılık başlangıç süresini borçlanma kadar öne çekmez.
Yapılan askerliğin süresi, ister işçilikten önce olsun ister memurluktan önce ya da memurluk sırasında olsun hiçbir önemi olmaz. 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılması kaydıyla memurların emeklilik yaşlarının tespitinde bakılan 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 inci madde hükmü uyarınca 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmetlere eklenir.
Askerlik süresinin borçlanılması memurlarda sigortalılık başlangıcına esas alınmayacağı için 23/05/2002 tarihi itibariyle hizmet süresini artıracak şekilde ise emeklilik yaşını erkene alacağı için fayda sağlar, yoksa sadece hizmet süresini artırır. Dolayısıyla memur olarak emeklilik yaşını daha önce doldurmaya katkı sağlar.
Aynı durum, 23/05/2002 öncesi geçen borçlanma kapsamındaki hizmetler, esnaflık, işçilik, memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetler için de aynıdır.
İşçilerde askerlik borçlanması sigortalılık başlangıcından önce ise borçlanma yapıldığı süre kadar öne çeker, ancak bu işlem memurlarda uygulanmaz.
Özetle: Tüm bu kanun hükümlerinden sonra sizin borçlandığınız askerlik süresi hizmet süresini artırmış olur, ayrıca 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olan askerlik sürenize ait borçlanma hizmetiniz, sigortalık hizmetleriniz ve yine 23/05/2002 tarihine kadar olan memurluk hizmetlerinizin toplamı sizin emeklilik yaş grubunu belirler, ancak sigortalılık başlangıcı memurlar için uygulanmadığından ayrı bir yaş grubu belirlenmez.