2023-2024 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerin verilmesi ile birlikte sona erdi. Öğrenciler tatile girerken öğretmenler ise seminer dönemine girdi. MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar mesleki çalışmaya alınacak. Haziran öğretmen semineri olarak da adlandırılan mesleki çalışmalarda öğretmenlere istediği ilde seminer yapma Hakkı tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığının istediği ilde seminer yapabilme kararının ardından çok sayıda öğretmen farklı illerde, memleketinde ya da istediği herhangi bir ilde-ilçede seminer yapmak için başvurularını gerçekleştirdi. Bu öğretmenler gittikleri şehirde halen öğretmen semineri yapacaklar.

Bodrum Ne Ki? Kuşadası'nda Bir İlkokulda Otopark Ücreti 500 TL'yi Buluyor Bodrum Ne Ki? Kuşadası'nda Bir İlkokulda Otopark Ücreti 500 TL'yi Buluyor

Haziran mesleki çalışmalarını farklı ilde yapacak olan öğretmenlerden, görev yaptıkları kurum müdürlükleri tarafından bazı belgeler istenecek. Bu belgeler şöyle:

1- Seminer aldığı okuldan, semineri aldığına dair, seminere katıldığına dair resmi yazı. Bu yazıda ilgili öğretmenin isminin bulunması gerekiyor. İsimler tek tek Düzenlenebileceği gibi, toplu halde isim de listeye yazılabilir. Ancak adı geçen öğretmenin mutlaka isminin bu yazıda yer alması gerekiyor.

2- İl dışında seminer görevini yapan öğretmenlerin, görev yaptığı okuldan ek ders ücreti ile ilgili çizelgeye imzalatması gerekiyor. Semineri yapılan okul, il dışından gelen tüm öğretmenlere ek ders ücreti bordrosu düzenleyerek imzalı ve mühürlü bir şekilde görev yaptığı kuruma gönderecek.

3- Yeni müfredat doğrultusunda sınıf ya da ders okutacak öğretmenler, yeni müfredat ile ilgili seminer çalışması yaptığını okul müdürlüğünden alacağı yazı ile ispatlayacak. Görev yaptığı okula, seminer aldığı okulda yeni müfredatla ilgili konuları işlediğine dair belge getirecek.