Öğretmenlere danışma ücreti ödemesi yapılacak. Rehberlik tedbiri kararı alınan öğrencilere yapılan rehberlik karşılığında öğretmenler danışma ücreti alacak. Bakanlıklar arasında yaşanan anlaşmazlığın çözülmesinin ardından öğretmenlere danışma ücreti ödenmesi yönünde karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili resmi yazı yayınlandı. İşte öğretmenlere rehberlik görevi karşılığında ödenecek danışma ücretlerinin detayları ve MEB yazısı:
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Danışmanlık Tedbiri Uygulaması ile ilgili resmi yazısı şöyle:

Bakanlığımız eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara ilişkin verilen danışmanlık tedbir kararlarını yerine getirmekle görevlendirilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından 2015 yılında Danışmanlık Tedbir Uygulamaları adlı kılavuz yayımlanarak rehber öğretmen/psikolojik danışmanların tedbir kararlarını yerine getirirken uyacakları usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır.

Danışmanlık tedbir kararlarını yerine getirmekle görevlendirilen rehber öğretmen/psikolojik danışmanların bu görevleri karşılığında ücretlendirilmelerinin nasıl yapılacağı hususundaki Adalet Bakanlığının görüş yazısında "Mahkemelerin kararı sonrası korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara yönelik danışmanlık tedbir kararlarını yerine getirmek üzere görevlendirilen ve daha sonra hak ettiği ücretin tarafına ödenmesi için Adliyelere başvuran sosyal çalışma görevlilerinin ücretleri Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesinin '01.01.30.01 Ödenekler' tertibinden ödenmektedir.

" şeklinde ifade etmiştir.

Söz konusu danışmanlık tedbiri uygulamalarında görevlendirilen Bakanlığımız personeline yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılan açıklamalar ve ilgide yer alan Adalet Bakanlığının yazısı doğrultusunda yürütülmesi hususunda;

Adalet Bakanlığı tarafından da danışmanlık kararı alınan öğrencilere yönelik olarak yapılacak rehberlik çalışmalarında rehber öğretmenlere ödenecek ücret ile ilgili resmi yazı yayınlandı. İşte o yazı:

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Strateji Gelistirme Başkanlığı

Sayı : E-99343242-622.02-564/1537 30.04.2024

Konu : Danısmanlık Tedbiri Uygulaması

Milli eğitim Bakanlığına

(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Ilgi : 18/04/2024 tarihli ve E-10096465-869-100601371 sayılı yazınız.

Ilgi yazınızdan; 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık tedbir kararlarını yerine getirmek üzere görevlendirilen rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara yapılacak ücret ödemesi hususunda Bakanlığımız görüşünün istendiği anlaşılmıştır.

Mezkûr Kanun kapsamında korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara yönelik danışmanlık tedbir kararlarını yerine getirmek üzere görevlendirilen Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarındaki sosyal çalısma görevlilerine yapılacak olan ödemenin kim tarafından yapılacağı hususunda bir düzenlemenin olmaması sebebiyle belirsizliğin giderilmesi amacıyla yapılan çalışma neticesinde bahse konu personellere yapılacak olan ödemenin maaş unsuru üzerinden hesaplanarak Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesinin '01.01.30.01 Ödenekler' tertibinden yapılacağı kararlaştırılmış ve Başkanlığımız görüş yazıları doğrultusunda uygulama da bu yönde yapılmaktadır.

Bu itibarla; Mahkemelerin kararı sonrası korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara yönelik danışmanlık tedbir kararlarını yerine getirmek üzere görevlendirilen ve daha sonra hak ettiği ücretin tarafına ödenmesi için Adliyelere başvuran sosyal çalışma görevlilerinin ücretleri Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesinin '01.01.30.01 Ödenekler' tertibinden ödenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Tahir HIRSLI

Okul müdürü ve öğretmen gözaltına alındı müdür tutuklandı Okul müdürü ve öğretmen gözaltına alındı müdür tutuklandı

Hâkim

Bakan a.

Baskan