Hazine ve Maliye Bakanlığı 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca bin 500 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lisans mezunu adaylar arasından atama gerçekleştirecek olan Bakanlık, KPSS puan şartı aramıyor. 
 

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.500  Defterdarlık Uzmanı alımı başvuruları 7 Şubat 2022 tarihinde başlayıp 18 Şubat 2022 günü mesai bitimine (Saat 17:00) kadar devam edecek. 
Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sınav Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.500  Defterdarlık Uzmanı alımı sınavı 20 Mart 2022 tarihinde saat: 10.00’da Ankara’da yapılacak. Sınava girmeye hak kazananların isimleri ve yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az 10 gün öncesinden ilan edilecek.
 

Başvuru Şartları neler?

 
Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır. 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapıyor olmak, 
c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak, 
ç) Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.