MEB'den Ek Ders Ücretine İlişkin Yeni  Resmi Yazı MEB'den Ek Ders Ücretine İlişkin Yeni Resmi Yazı

Okul Müdürlüğüne Görevlendirilen Öğretmenlere hangi hallerde Haftalık 18 saat Ek Ders Ücreti, Hangi Hallerde ise 25 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir? Bu sorunun cevabını Eğitimci yazar Sedat DEĞER, konu ile alakalı yazmış olduğu makalesinde cevaplandırarak açıklık getirmiştir.

İşte Mevzuat Uzmanı Sedat DEĞER’in yazısı;

Görevlendirme usulü çalışan bazı okul müdürlerine haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenirken bazı okul müdürlerine ise kadrolu müdür gibi haftalık 25 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Peki ama aynı görevi yerine getiren okul müdürlerinden bazılarına 18 saat ek ders ücreti ödenirken bazılarına ise neden kadrolu müdürler gibi 25 saat ek ders ücreti ödenmektedir? Bu sorunun cevabını kısaca görevlendirme usulü ve görevlendirildiği kadronun boş olup olmaması şeklinde açıklayabiliriz. Fakat bu durumun mevzuattaki yerini ilgili hükümleri ve karşılıklarını göstererek açıklık getireceğim.


Eğitim yöneticiliğine görevlendirme, iki usul ile yapılmaktadır. Birinci usül, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 22. Maddesinin 2. fıkrasına göre yapılan vekaleten görevlendirmeler, ikinci usül ise aynı kararın 16. Maddesinin 2. fıkrasına göre yapılan 6 aylığına yapılan geçici görevlendirmelerdir.


Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
16. Maddenin 2. fıkrası


Bu maddeye göre okul müdürü olarak 6 aylığına görevlendirilenlere haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenir.
Vekâlet görevi
22. Maddenin 2. Fıkrası

Bu madde kapsamında okul müdürlüğüne vekaleten görevlendirilenlere kadrolu (sınavla atanmış) gibi ek ders ücreti ödenir. Yani vekâleten görevlendirilen okul müdürlerine haftalık 25 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Geçici görevlendirmeler ile vekaleten görevlendirmelerinin şartlarının anlaşılması için ise ayrıca MEB 2007/19 sayılı genelgenin 14. ve 15. Maddelerine bakılması gerekmektedir.

2007/19 sayılı genelgenin 14. Maddesi
2007/19 sayılı genelgenin 15. Maddesi

Peki 2007/19 sayılı genelgenin 14 ve  15. Maddesine göre okul müdürlüğü kadrosuna 6 aylığına görevlendirilme durumunda ek ders ödemesi nasıl yapılır şartlarını özetleyelim;

14. maddeye göre;
-Geçici görevlendirilmelerin bakanlık veya valilik ( Okullara yapılan görevlendirmelerden bahsettiğimiz için valilik kararı gerekir) tarafından yapılmış olması gerekir.
- Ek Ders Kararının 16. Maddesinin 2. fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirmelerde asıl görevli olduğu okulundaki aldığı ek ders az veya fazla da olsa 18 saat ek ders alır.
Örnek : Bir öğretmen 20 saat ek ders alırken bir okula müdür olarak 6 aylığına ek ders kararı 16. Maddeye göre görevlendirilirse önceki okuluna bakılmaksızın görevlendirme süresince haftalık 18 saat ek ders alır.
15.maddeye göre;
-Vekâlet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22’nci maddesinin 2. fıkrasına göre ek ders ödemeleri yapılacağı ifade ediliyor ,

-Vekaleten atanmalar için , o kadronun öncelikle boş ve o kişinin asaleten atanma şartlarının taşınması gerekiyor.

- Vekaleten atamalarda yine bakan veya valilik onayı( yine okullara yapılan görevlendirmelerden bahsettiğimiz için valilik kararı gerekir) gerekiyor bunun dışında bir onay geçerli değil.

- “…göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin vekâleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.” İfadesiyle vekaleten atananlara asaleten atanmışlar gibi ek ders ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir ki bu durumda;

Ek ders kararının 22. Maddesinin 2. Fıkrasına göre normu boş olan okul müdürlüğüne vekâleten görevlendirilenlere (az bir yıl Müdür Yardımcılığı yapmış ve asaleten yöneticilikten alınmamış olmanız lazım) haftalık 25 saat ek ders ücreti ödenir.
Kısacası:
1- Okul müdürlüğü kadrosuna kadro boş olsun yada olmasın ek ders kararının 16. Maddesinin 2. fıkrasına göre geçici görevlendirme yapıldıysa görev süresi boyunca  haftalık 18 saat ek ders ödenir.
2- okul Müdürlüğü kadrosu boş ve  atama şartlarını taşıyan öğretmenin vekaleten görevlendirilmesi(vekaleten atanma) durumunda ise kadrolu müdür gibi haftalık 25 saat ek ders ödemesi yapılır.

Not 1: Görevlendirme onayında 16. Madde yazıyorsa okul müdürlüğü kadrosu boş olsa bile 16. Maddenin 2. Fıkrasına göre görevlendirme yapıldığı için haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenir.
Not 2: Bu tip görevlendirmelerde 6 aylığına geçici görevlendirmelerde ek ders kararının 16. Maddesine göre vekaleten görevlendirmelerde ise ek ders kararının 22. Maddesine göre işlem yapılacağı için en baştan gerekli diğer şartlar ile birlikte değerlendirilerek bu maddelere uygun şekilde görevlendirme veya vekaleten valilik olurlarının alınması gerekir.