2024 yılı itibariyle, çeşitli sebeplerle yöneticilik görevinden ayrılmış olan eğitimciler için yeniden müdür veya müdür yardımcısı olma fırsatı tanınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında okullara müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atamaları gerçekleştirilecek. İşte bu sürecin detaylı takvimi ve önemli aşamaları:

1. Boş Kadroların İlanı (1 Temmuz)

Yönetici atamaları sürecinin ilk adımı, boş bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı kadrolarının ilan edilmesiyle başlıyor. Eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarında oluşan boşluklar 1 Temmuz itibariyle duyurulacak.

2. Başvuruların Alınması (2-3 Temmuz)

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için başvurular, 2-3 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Bu süre zarfında, yöneticilik görevine dönmek isteyen eğitimciler başvurularını yapabilecekler.

3. Değerlendirme Komisyonu (4-8 Temmuz)

İl Değerlendirme Komisyonu, 4-8 Temmuz tarihleri arasında başvuruları inceleyecek. Bu aşamada, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı pozisyonları için başvuran adayların uygunluğu değerlendirilecek.

4. Sonuçların İlanı (9 Temmuz)

Değerlendirme sonuçları 9 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Adaylar, bu tarihte başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebilecekler.

5. İtiraz Süreci (10-17 Temmuz)

Değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, 10-17 Temmuz tarihleri arasında itirazlarını iletebilecekler. Bu süre zarfında, başvuru sonuçlarına dair herhangi bir haksızlık veya yanlışlık olduğunu düşünen adaylar itiraz edebilecekler.

6. İtirazların İncelenmesi ve Kesin Sonuçlar (18-19 Temmuz)

İtirazların incelenmesi ve kesin sonuçların ilanı 18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu aşamada, itirazlar değerlendirilecek ve kesin sonuçlar ilan edilecek.

Öğretmenler endişeli! Müfettişlere öğretmeni görevden alma yetkisi Öğretmenler endişeli! Müfettişlere öğretmeni görevden alma yetkisi

7. Boş Kadroların MEBBİS'e Girilmesi (22 Temmuz)

Boş yönetici norm kadroları, 22 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) modülüne girilecek. Bu işlem, atamaların elektronik ortamda doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için önemli bir adım.

8. Elektronik Başvuruların Alınması (23-24 Temmuz)

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için başvurular, 23-24 Temmuz tarihlerinde elektronik ortamda alınacak. Bu süreç, adayların başvurularını online olarak yapabilmelerini sağlayacak.

9. Başvuruların Onaylanması (23-25 Temmuz)

Elektronik ortamda alınan başvurular, 23-25 Temmuz tarihleri arasında onaylanacak. Bu aşamada, adayların başvurularının kabul edilip edilmediği netleşecek.

10. Sonuçların İlanı (26 Temmuz)

Yeniden görevlendirme sonuçları 26 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Adaylar, bu tarihte yeni görev yerlerini öğrenebilecekler.

11. Göreve Başlama (30 Temmuz)

Yöneticilikten ayrılanların yeniden yönetici olarak göreve başlaması, 30 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihte, yeni atanan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları görevlerine başlayacaklar.

2024 yılı, çeşitli nedenlerle yöneticilikten ayrılmış olan eğitimciler için yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim çerçevesinde, yeniden görevlendirme süreci adım adım ilerleyecek ve bu süreç sonunda eğitim kurumları yeni yöneticilerine kavuşacak. Yeniden yöneticilik görevi üstlenmek isteyen eğitimciler için bu takvim önemli bir rehber niteliğinde.