Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bilal Erdoğan’ın eğitim ve öğretmenlerle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Öğretmenlerin gelişiminin ve motivasyonunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ve kamu yönetimi tarafından sağlanması gerektiğine vurgu yapan Geylan, bunun haricinden bakanlığı yetersiz görmek ve hatta hakaret anlamına geleceğini söyledi.

TES Genel Başkanı Geylan şu açıklamayı yaptı:

TOPU TACA ATMAYALIM!

MEB’den 22 Nisan 2024 Pazartesi Günü Okullar Tatil mi Ders Var Mı Kararı! MEB’den 22 Nisan 2024 Pazartesi Günü Okullar Tatil mi Ders Var Mı Kararı!

Hiç şüphesiz eğitimin asli unsuru ve taşıyıcı kolonu öğretmendir. Bu itibarla, daha iyi bir eğitim hizmeti için yatırım yapılması gereken temel faktör öğretmendir.

Sadece öğretmen yetiştirme sürecinde değil, meslek hayatı süresince de öğretmenlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için tüm imkanlar seferber edilmelidir. 

Tabiidir ki, öğretmenlerimiz kendilerini geliştirme motivasyonunu kazanırsa sınıftaki performansları artacaktır. Ancak şu husus gözden kaçırılmamalıdır:

Öğretmenlerimizin kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve motivasyonlarını yükseltmek için gerekli tedbirleri almak, başta MEB olmak üzere, kamu yönetiminin yükümlülüğüdür.

Bu sorumluluğun, bir takım protokollerle, dışarıdan yapılara ihale edilmesi “topu taca atmaktır.” Ve daha da önemlisi, böylesi tasarruflar, eğitim fakültelerimizi ve MEB ’in birikimini yetersiz görmek anlamına gelir ki, bu da düpedüz hakarettir. Velhasıl; herkes işini yapacak!